Det er området mellem det tidligere plejehjem Hannebjerg og Hørsholm Lille Skole, at der i efterårsferien blev fældet flere træer og fjernet buske og beplantning. Foto: Morten Timm

Det er området mellem det tidligere plejehjem Hannebjerg og Hørsholm Lille Skole, at der i efterårsferien blev fældet flere træer og fjernet buske og beplantning. Foto: Morten Timm

DEBAT: Vi vil holde naboerne orienterede

Kommunaldirektør: Vi gør det bedre næste gang

Af Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør i Hørsholm Kommune:

Svar på debatindlæg "Hvem har mon bedt om at skoven ved Hannebjerg skulle ryddes".

I efterårsferien, mens Hørsholm Lille Skole var lukket, besluttede Hørsholm Kommunes direktion, at der skulle foretages grøn vedligehold af kommunens område, der grænser op til Hørsholm Lille Skole.

På baggrund af sagens forløb og de særlige omstændigheder, der knytter sig til grunden, vil Hørsholm Kommune fremover orientere skole og naboer, når der skal udføres vedligeholdelse.

DEBAT: Forfærdelse over rydning af skovlegeplads uden varsel - sender os et ubehageligt signal

Hørsholm Kommune har planer om at sælge grunden, og der er indgået en betinget købsaftale. Men indtil videre ejer Hørsholm Kommune altså Hannebjerg-grunden, og kommunen har til stadighed udøvet en ejers beføjelser, bl.a. i kraft af jævnlige vedligehold. Hørsholm Kommune har fokus på området, fordi Hannebjerg-grunden ikke skal stå og forfalde og se uplejet ud.

DEBAT: Helt hen i skoven at rydde 'Skoven'

Det er beklageligt, at kommunen ikke fik orienteret naboerne til Hannebjerg-grunden, herunder Hørsholm Lille Skole.

Efterårsferien var netop valgt som et egnet tidspunkt af sikkerhedshensyn, fordi skolens og områdets børn bruger grunden til hverdag. Den manglende information har været et af kritikpunkt i forhold til vedligeholdelsen, bl.a. fra Hørsholm Lille Skole.

Det er beklageligt, for vi har ikke ønsket at genere nogen borgere. Rettidig information kunne have medvirket til at dæmme op for kritikken, og det gør vi bedre næste gang.

Publiceret 20 November 2018 17:16