Christianshusvej-kvarteret ved Cirkelhuset. Foto: Google Maps

Christianshusvej-kvarteret ved Cirkelhuset. Foto: Google Maps

DEBAT: Vi vil ikke have naboen til middag hver aften

Af Hanne og Ken Mårtensson, Christianshusvej 175, Hørsholm:

Vi er så heldige at bo i sidste hus på Christianshusvej op mod støjvolden og skoven, hvor skolestien går igennem. Men ifølge den tegning af det nye byggeri, vi er blevet præsenteret for på et dialogmøde arrangeret af Miljø - og planlægningsudvalget i Cirkelhuset d. 17 maj 2018 med Nord Partners, vil man rive støjvolden ned på et cirka 50 meter lang stykke, for at gøre plads til 2 veje til det nye byggeri på den store parkeringsplads, tilhørende Cirkelhuset. I dag tager den støjvold, der er opført, samt træer, en del af støjen for alle i den sydlige del af vores areal. Hvilket vi håber og opfordrer til vil forblive sådan.

Lige over for vores bolig har man tænkt at bygge 8 meter høj beboelse muligvis med altaner vendt mod os. Vi ligger 3,5 meter nede bag støjvolden ligesom den øvrige grundejerforening, hvorfor at disse boliger kan synes meget høje og voldsomme.

Vi vil være meget kede af, at de træer og den natur der i dag er i området, vil blive ødelagt. Samtidig kan disse boliger frygtes at tage meget sollys og skygge.

Vi er selvfølgelig ikke særligt interesserede i, at disse boliger kommer for tæt på vores grund og slet ikke, at vores ”nye” naboer kan kigge direkte ind i vores hus. De vil nærmest få fri udsigt til alt vores privatliv. Selvom vi selvfølgelig nyder socialt samvær og at have gæster, har vi nu ikke behov for at have naboen til middag hver aften.

Vi håber på forståelse fra politikere, bygherrer samt øvrige beboer og opfordrer til at bygge mindst 10 m væk fra skellet, samt starte i et plan mod grundejerforeningen Christianshusvej. Derefter bygge de højere boliger ud mod motorvejen, hvor mindre naboer får gene af det.

Publiceret 21 November 2018 15:30