Glen Madsen (DF).

Glen Madsen (DF).

DEBAT: En god Hannebjerg-løsning er kun den gode vilje væk

Af Glen Madsen (DF), medlem af kommunalbestyrelsen:

Den nuværende situation omkring Hannebjerggrunden er ganske enkelt utålelig for både kommunen, køberen og Lilleskolen, og det er på høje tid, at borgmesteren indser, det er tid til at komme ned fra den høje hest og anlægge en langt mere pragmatisk linje. Fortsætter vi ud af den nuværende kurs, så skader vi ikke bare Lilleskolen, men også hele Hørsholms omdømme og alle parternes økonomi. Det er på tide at borgmesteren vågner op og agerer som en ansvarlig leder af kommunen.

Som det er de fleste bekendt, så blev Hannebjerggrunden, efter endnu en særdeles usympatisk politisk proces, sidste år solgt til Hannebjerglund ApS. Handlen er dog aldrig fuldbragt, idet Lilleskolens bestyrelse helt forståeligt er gået rettens vej i kamp for det område af grunden (Skoven), som skolens børn lærings- og trivselsmæssigt har haft så stor glæde af i mange årtier.

Kommunalbestyrelsen opererer normalt ikke med fugle på taget, men salgsbeløbet fra Hannebjerg blev af budgetforligspartierne i 2017 (flere måneder før vedtagelsen af den for salget afgørende lokalplan) indregnet i budgettet. De penge mangler stadig i kommunekassen og kommer minimum til at mangle i 2-3 år endnu, hvis de overhovedet når dertil. Vinder Lilleskolen retssagen, så ser kommunekassen aldrig pengene og kommunen må på det tidspunkt starte helt og aldeles forfra.

Man kan i øvrigt kun undre sig over, på hvilken baggrund borgmester Slotved og viceborgmester Klitgaard var så sikre på at få beslutningen gennemtrumfet, at de turde binde sig an på at budgetlægge indtægten flere måneder i forvejen...?

For køberens vedkommende er det vel også i hans bedste interesse hurtigst muligt at kunne bebygge området og deraf få afkast af sin investering? Og for Lilleskolens vedkommende, så er det åbenlyst deres elevers bedste interesse, de kæmper for.

Med andre ord, så er det i absolut alles interesse, at vi sender den hidtidige beslutning, der blev gennemtrumfet via ikke genvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, på førtidspension og finder en ny løsning, der er til gavn for alle. Hvor der er vilje, er der vej. I Dansk Folkeparti har vi masser af vilje.

Publiceret 23 November 2018 18:00