Borgermødet om Hørsholms ældrepolitik samlede 350 i Trommen. Foto: Fred Jacobsen

Borgermødet om Hørsholms ældrepolitik samlede 350 i Trommen. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT: Skuffende borgermøde om kommunens ældrepolitik

Af Freddy Holgersen, Ådalsparkvej 53, Hørsholm:

Øv, jeg havde ventet oplæg og diskussion fra ældreudvalget om håndtering af nogle kerneproblemer, som eksisterer i kommunen på ældreområdet.

I stedet fik vi et indlæg om sundhed og et indlæg fra en fremtidsforsker, som skitserede hvordan samfundet generelt udvikler sig til 2040. Hvor interessant er det lige for de personer på 65+ som talte hovedparten af deltagerne?

Jeg ville hellere have hørt om, hvorledes ældreudvalget ville adressere nogle af nedennævnte punkter:

1) Hørsholm har markant lavere dækningsgrad af antal plejeboliger pr. 1.000 indbyggere sammenlignet med de fleste kommuner

2) Hørsholm hører hjemme i den sidste tredjedel af samtlige kommuner, som bruger færrest ressourcer på ældreområdet.

3) Kommunen har 112 demensboliger, og der er 17 på venteliste

4) Kommunen har 109 somatiske boliger, og der er 18 på venteliste

5) Kommunen har 233 ældreboliger, og der er 35 på venteliste

6) Andelen af 80+ årige i Hørsholm kommune er en af de højeste i landet, og ifølge befolkningsprognosen vil antallet af 80+ årige stige med 46% frem til 2027, således at hver 10. borger i Hørsholm om 9 år er over 80 år gammel.

At programmet ikke rigtig fængede, tydeliggjordes da også ved at en del af deltagerne udvandrede i pausen. Det er en ommer.

Publiceret 27 November 2018 15:00