Vi mangler en mulighed for at røre ved og bevæge os rundt i historien. Derfor vil et nyt oplysningsmuseum i Jagt- og Skovbrugsmuseets bygninger være en tiltrængt støtte til det danske demokrati,

Vi mangler en mulighed for at røre ved og bevæge os rundt i historien. Derfor vil et nyt oplysningsmuseum i Jagt- og Skovbrugsmuseets bygninger være en tiltrængt støtte til det danske demokrati," skriver de radikale politikere Martin Lidegaard og Henrik Klitgaard.

DEBAT: Lad oplysningstiden flytte ind, når Jagt- og Skovbrugsmuseet flytter ud

Af Martin Lidegaard, medlem af Folketinget, og Henrik Klitgaard, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelsen for Radikale Venstre:

Da det blev udmeldt, at Jagt- og Skovbrugsmuseet skulle tvinges til Djursland, var det en utrolig trist nyhed. Ikke kun fordi museet skabte liv og aktivitet i de flotte omgivelser, men også fordi de samme omgivelser lagde en ramme om museet, der samtidig satte danmarkshistorien og opbygningen af demokratiet i perspektiv. Derfor må det afgørende nu være at sikre, at de unikke bygninger fortsat kan tjene det formål.

For bygningernes historie er unik. De store stalde og de grønne områder, der omgav Hirschholm slot, tjente som bekendt som sommerresidens for den danske kongefamilie og det var derfra Struensee i 1700-tallet gennemførte de første reformer, der inspireret af oplysningstidens filosofi banede vejen for bl.a. ytringsfriheden i Danmark og opløsningen af stavnsbåndet. Man kunne kalde det for demokratiets vugge i Danmark. Derfor giver det mere end bare almindelig god mening at lade et oplysningsmuseum flytte ind, når Jagt- og Skovbrugsmuseet flytter ud, og derfor skal der fra vores side lyde entydig opbakning til de gode kræfter, der arbejder for det projekt.

Oplysningsmuseet skal skabe en udstilling for de historiske begivenheder på stedet, som blev afgørende for, hvordan Danmark ser ud i dag. I en nutid, der om noget er præget af politisk polemik og trusler mod demokratiet, er det vigtigt at huske hinanden på, hvor vi kommer fra. Det er vigtigt, at vi husker, hvordan vores forfædre skabte det samfund, som vi nyder i dag ved at stå sammen og respektere både hinanden og vores virkelighed. Det kunne vi netop gøre ved at bygge denne slags museum.

Oplysningsfilosoffen Voltaire afsluttede sit ikoniske værk Candide med replikken ”Vi må dyrke vor have”. En sætning man kan tolke på mange måder. Men helt sikkert er det, at Voltaire lige som andre tænkere i oplysningstiden, troede på fornuften i mennesket og troede på, at samfundet ikke skulle bygges på illusioner. Vi skal vedligeholde og pleje vores have - vores samfund. Og det er en vigtige pointe at huske på i en tid, hvor fake news er normalt, hvor alt for mange vil grave grøfterne endnu dybere og de store politiske luftkasteller har vundet ind på de rationelle stemmer i debatten.

Danmark har endnu ikke fået sit eget museum for rationalitet, folkelighed og videbegærlighed, selvom dramaet omkring Struensee og Caroline Mathilde har nået det store lærred, og oplysningstiden genfortælles i historiebøgerne. Vi mangler en mulighed for at røre ved og bevæge os rundt i historien. For at studere den helt tæt på og være nysgerrige. Derfor vil et nyt oplysningsmuseum i Jagt,- og Skovbrugsmuseets bygninger være velkomment og en tiltrængt støtte til det danske demokrati.

Publiceret 09 December 2018 09:00

SENESTE TV