Niels Lundshøj (S), byrådsmedlem i Hørsholm og formand for Børne- og skoleudvalget. Pressefoto

Niels Lundshøj (S), byrådsmedlem i Hørsholm og formand for Børne- og skoleudvalget. Pressefoto

DEBAT: Lad ikke hånt om retssikkerheden

Af Niels Lundshøj (S), formand for Børne- og skoleudvalget:

I forbindelse med at den private daginstitution Smølferne ønsker at etablere sig i Hørsholm, har Glen Madsen fra DF allerede været i pressen med en erklæring om, at han vil stemme imod.

Glen Madsen argumenterer for, at Smølfernes profil med overvejende tosprogede børn ikke bør etablere sig i Ådalsparken. I Socialdemokratiet er vi sådan set enige i bekymringen.

Vi ønsker den gode integration i Hørsholm, og det gør vi allerede med flere tiltag. Vi sikrer os, at flygtninge i kommunen bliver spredt rent geografisk, og to- eller flersprogede børn bliver ikke som mange steder placeret sammen i modtageklasser, men derimod fordelt i almenklasser.

Det er sunde principper, og derfor er vi også skeptiske over for en privat daginstitution med primært tosprogede børn netop i Ådalsparken, hvor andelen af tosprogede er højere end andre steder i kommunen.

Det problematiske ved DFs udmelding består imidlertid i, at den krænker lovgivningen og vores egne regelsæt.

For at blive godkendt som privat daginstitution i en kommune, skal institutionen dokumentere, at den lever op til en række kriterier, som er fastsat af kommunalbestyrelsen, og herudover den centrale lovgivning. Det hedder i Dagtilbudslovens paragraf 20, at “En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse”.

Den omtalte institution opfylder såvel central lovgivning som lokale bestemmelser, og i kriterierne står intet om bestemte geografiske lokationer. Derfor er vi ud fra et simpelt, omend uhyre væsentligt, ligebehandlings- og retssikkerhedsprincip forpligtet til at give en godkendelse.

Vigtigheden af dette kan ikke understreges tydeligt nok. Én ting er, at hvis et flertal i kommunalbestyrelsen stemmer imod, så er der tale om en ubetvivlelig ulovlig handling. Et helt andet forhold er troværdigheden.

Hvis vi som kommune ikke behandler alle lige for loven, så er og bliver det en krænkelse af retssikkerheden.

Forestil jer, DF, hvis en borger ønsker at åbne en forretning eller udbygge sit hus og overholder alle regler, men får et nej, som ikke er objektivt begrundet i de regler, vi har fastsat?

Det giver bananstatslignende tilstande, som ingen vel kan ønske sig.

Kære DF, vi deler bestemt jeres bekymringer, men vi kunne aldrig drømme om at underminere lovgivning, objektivitet og ligebehandling. Det gør I vel forhåbentlig heller ikke.

Publiceret 12 December 2018 09:25

SENESTE TV