Arealet der ønskes tilbygget ligger desuden ca. 2,5 m over vores terræn, hvilket vil give os indtryk af, at byggeriet er tre-fire etager med gener af indkig i vores boliger og haver til følge, skriver Helen Hansen. Illustration: Christianshusvej

Arealet der ønskes tilbygget ligger desuden ca. 2,5 m over vores terræn, hvilket vil give os indtryk af, at byggeriet er tre-fire etager med gener af indkig i vores boliger og haver til følge, skriver Helen Hansen. Illustration: Christianshusvej

DEBAT: Lokalplan 63 om nybyggeri og støj

Af Helen Hansen, Christianshusvej 131, Hørsholm:

Jeg finder det planlagte byggeri af 200 lejeboliger på arealet i lokalplan 63 yderst bekymrende både med hensyn til antallet af boliger, typen af boliger, højden på det planlagte byggeri samt den massive trafikstøj vores område vil blive yderligere belastet af.

Området, der tænkes tilbygget, er markant mindre end det område vi, som nabo i grundejerforeningen Christianshusvej, kun er 83 hustande om at bebo.

Ved at bygge 200 lejeboliger, bliver området et meget tæt byggeri, og muligheden for at Hørsholm i fremtiden med dette byggeri kommer på regeringens ghetto liste, er vel ikke utænkelig.

Højden på byggeriet tænkes at være to-tre etager. Vores huse er på fladt terræn ét plan, huse på skråninger halvandet plan. Arealet der ønskes tilbygget ligger desuden ca. 2,5 m over vores terræn, hvilket vil give os indtryk af, at byggeriet er tre-fire etager med gener af indkig i vores boliger og haver til følge.

Med 200 boliger med ca. to-fem personer i hvert hus, vil trafikken blive markant forøget i vores område. Man kan frygte, at en lokalplansændring endvidere vil åbne op for en gennemkørselsvej, således at trafikken fra det nye center i Fredensborg Kommune som alternativ vil blive ledt forbi det nye byggeri og videre ud på enten Bakkehusene eller Ådalsvej.

Kære Hørsholm kommune. Jeg ønsker mig en markant reduktion af antallet af boliger, samt at der bliver tale om ejerboligere i ét plan. Desuden håber jeg inderligt, at tilkørslen til boligerne bliver via en blind vej og at denne vej bliver lagt længst muligt væk fra Christianshusvej.

Jeg håber virkelig, Hørsholm kommune vil tænke sig godt og grundigt om og tilgodese os på Christianshusvej, før de vedtager lokalplanændringer for området i lokalplan 63.

Publiceret 13 December 2018 15:00

SENESTE TV