Fritz Reuther (V), byrådsmedlem i Hørsholm. Foto: Morten Timm

Fritz Reuther (V), byrådsmedlem i Hørsholm. Foto: Morten Timm

DEBAT: Ikke første gang nogen hopper på borgmesteren-finten

Af Fritz Reuther (V), medlem af Hørsholm Kommunalbetyrelse:

I de sidste par udgaver af Ugebladet har Hørsholms viceborgmester klaget over, at han under trusler om at blive gjort personlig erstatningsansvarlig følte sig nødsaget til at stemme anderledes end det, han mente måtte være det rigtigste i forbindelse med spørgsmålet om indbringelse af vejsagen for overtaksationskommissionen.

Det gør det aktuelt at undersøge, hvad en sådan trussel egentlig indebærer, og jeg skal kort forsøge at redegøre for hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan rejses erstatningskrav og for hvilken retspraksis, der foreligger.

1) Der skal være foretaget en uforsvarlig handling eller undladelse.

2) Denne skal kunne tilregnes det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem som forsætlig eller uagtsomt

3) Der skal foreligge årsagssammenhæng og påregnelighed (også kaldet adækvans) og

4) der skal være konstateret et tab for kommunen.

I praksis har det vist sig, at uagtsomheden skal være grov, før man gør erstatningskrav gældende, idet man ikke vil straffe kommunalbestyrelsesmedlemmer, der jo blot udfører et borgerligt ombud til en ringe løn for at hjælpe samfundet til at få løst de nødvendige dagligdags problemer.

I praksis har dette proportionalitetshensyn betydet, at selv om en kommune har mistet tab for over èn million kroner, bliver der kun krævet erstatning af de enkelte medlemmer med beløb i størrelsesordenen to til tre tusinde kroner.

I Farumsagen, hvor 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer havde vedtaget diverse udgifter uden bevillingsmæssig dækning for omkring 157 millioner, procederede anklagemyndigheden kun på erstatningskrav mellem 2.000 og 5.000 kroner til hver enkelt. Retten kom dog til det resultat, at de intet skulle erstatte, da de ikke var blevet advaret af administrationen om de manglende bevillinger.

Der er således ingen grund til at frygte for hus og hjem. I den konkrete sag havde borgmesteren ret og viceborgmesteren skal ikke være ærgerlig over, at han kom til at stemme rigtigt.

Det er ikke første gang , at nogen er hoppet på 'Borgmesterfinten'.

Publiceret 14 December 2018 17:00

SENESTE TV