Mogens Buch-Larsen.

Mogens Buch-Larsen.

DEBAT: Ældrepolitik - det bliver godt

Af Mogens Buch-Larsen, Søvang 51, Hørsholm:

Hørsholm Kommune har i starten af 2018 sat et arbejde i gang, der skal munde ud i en ny ældrepolitik. Arbejdet skal være afsluttet før sommerferien 2019, og politikken skal gælde fra 2020. Der er tænkt meget i borgerinddragelse, og i projektorganisationen er der repræsentanter for mange interesseorganisationer, der har fokus på seniorområdet, således at alle kan få indflydelse på udformningen af ældrepolitikken.

Der er netop udsendt et spørgeskema til alle seniorer i Hørsholm Kommune, ligesom der den 19. november 2018 blev afholdt et velbesøgt borgermøde om ældrepolitikken.

Formålet med at udarbejde en ældrepolitik er at fastlægge rammerne for, hvordan det i fremtiden skal være at blive ældre i Hørsholm Kommune. Det er et spændende arbejde, og der skal nok komme mange gode idéer til, hvad vi som seniorer ønsker os.

Kunsten bliver at få udarbejdet en politik, som der også er økonomiske muligheder for at indfri. Hvis dette ikke lykkes, vil mange blive skuffede.

Arbejdet med at udforme ældrepolitikken har som udgangspunkt ikke noget at gøre med forholdene her og nu. Det er dog klart, at aktuelle problemstillinger, som f.eks. ventelister, antallet af timer til hjemmebesøg og anvendelse af velfærdsteknologi samt ressourceanvendelsen generelt set på ældreområdet vil indgå i arbejdet, når politikken udformes.

I Hørsholm er der heldigvis mange ældre, der er aktive og har et godt helbred. Men der vil komme flere ældre, og et godt helbred varer ikke evigt. Der hvor helbredet generelt begynder at skrante mere kaldes den 4. alder. Så der vil i fremtiden nødvendigvis være et større behov for ressourcer på ældre området. Måske ikke i samme omfang som i den gennemsnitlige kommune i Danmark, men der vil være et større behov end i dag. Der skal derfor tænkes kreativt, og en mere udbredt anvendelse af teknologi kan forhåbentligt betyde, at der bliver frigjort ”varme hænder” til omsorg.

Et andet område, der er interessant, er antallet af plejeboliger og ventetid på en plejehjemsbolig eller plads på et plejehjem. Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde en plejebolig senest 2 måneder efter optagelse på ventelisten. Det opfyldes desværre ikke i alle tilfælde og til alle tider. Når man ser på ventelister de sidste 4 år svinger antallet på venteliste ganske betragteligt. I 2015 og 1. halvår 2016 var der i gennemsnit ca. 30 på venteliste. I de følgende 2 år var der i gennemsnit 5 på venteliste. Så stiger antallet på venteliste igen efter sommerferien 2018. Det vidner om et område, hvor det er ganske vanskeligt at forudsige antallet.

Ældrepolitikken skal forholde sig til hvor lang ventetid, der i gennemsnit er acceptabel. Jeg ser frem til at Hørsholm Kommune får en god ældrepolitik, så alle seniorer kan gå fremtiden trygt i møde.

Publiceret 28 December 2018 06:00

SENESTE TV