Svend Erik Christiansen (S).

Svend Erik Christiansen (S).

DEBAT: Fakta om den seneste afstemning i kommunalbestyrelsen i Hannebjergsagen

Af Svend Erik Christiansen, (S), medlem af kommunalbestyrelsen:

Der har i medierne og i den offentlige debat været nogen forvirring om, hvad der skete ved afstemningen om Hannebjergsagen på kommunalbestyrelsesmødet den 21. december 2018.

Jeg er blevet beskyldt for at tale usandt på Facebook, og mit Facebook-indlæg er blevet citeret udenfor rette sammenhæng. Det giver mig naturligvis anledning til kort at gennemgå, hvad der skete under punktet på kommunalbestyrelsesmødet.

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti havde formuleret 2 vedtagelsesforslag, som kommunalbestyrelsen skulle stemme om.

Det første forslag fra V,LA og DF: at der skulle udarbejdes et materiale der estimerer og belyser de økonomiske og kontraktlige konsekvenser o.s.v. af forskellige udfald af retssagen.

Hvad det vil koste at lave et sådant materiale, var ikke ganske klart, men gratis er det ikke.

I den sammenhæng meddelte Socialdemokratiet og Radikale, at vi ikke kunne stemme for at bruge penge på at lave hypotetiske beregninger. Retssagen drejer sig i al sin enkelhed om, om Lilleskolen har vundet hævd på skovarealet eller ej, og det kan estimerede beregninger ikke lave om på. Derfor er sådanne beregninger efter vores opfattelse helt spild af penge.

Ved at undlade at stemme tilkendegav vi vores opfattelse, men forhindrede ikke V,DF,LA og K i at bruge penge på beregningerne .

Det andet forslag fra V,LA og DF: at kommunalbestyrelsen pålægger borgmesteren og administrationen uden tøven at iværksætte en konstruktiv og pragmatisk dialog med Hannebjerglund ApS med henblik på at finde et fælles løsningsforslag der friholder skov- og naturområdet for bebyggelse og samtidig gør en retssag mellem Hørsholm kommune og Hørsholm Lilleskole unødvendig

Fraregnet nogle sære sprogblomster er forslaget ikke noget godt et oplæg til forhandling, idet forslaget arbejder med én og kun én løsning. Sådan en tekst kalder man et ultimatum.

Da man altid skal forsøge at finde kompromisser, foreslog jeg på Socialdemokratiets vegne følgende ændringsforslag: Kommunalbestyrelsen beder borgmesteren/administrationen om hurtigst muligt at optage dialog med Hannebjerglund ApS med henblik på, om den påtænkte bebyggelse kan placeres, så den tager mere hensyn til, at der kan blive størst muligt legeareal til Lilleskolen. Løsningsforslaget skal, hvis det vedtages, efterfølgende forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Ud over at sprogblomsterne er taget ud, giver mit forslaget mandat til at opnå det bedst mulige kompromis/løsningsforslag. Dermed er der større chancer for at forhandle sig til mest muligt naturareal til børnene.

Kommunalbestyrelsen vedtog min formulering, og det endte med, at 18 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer stemte for mit forslag, minus Madsen fra DF selvfølgelig.

At selvsamme Madsen i et efterfølgende debatindlæg ”Pas på næsen ikke vokser sig for stor, Svend Erik” piller en tekst, jeg har skrevet på Facebook, ud af sin sammenhæng og krydrer med de sædvanlige uforskammetheder, gavner ikke debatkulturen, og er efterhånden kedsommeligt.

Publiceret 02 January 2019 10:02