Ann Lindhardt og Kristian N. Jensen (V) mener ikke, at Hørsholm bør frygte ny bymidte i Kokkedal.

Ann Lindhardt og Kristian N. Jensen (V) mener ikke, at Hørsholm bør frygte ny bymidte i Kokkedal.

DEBAT: Frygt gavner ikke detailhandlen i Hørsholm

Af Ann Lindhardt (V) og Kristian N. Jensen (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Venstre ser stadig, at vi skal være ekstremt vågne angående Cirkelhusprojektet, men ikke bange. Frygt kommer man ikke langt med.

Henrik Klitgaard fra De Radikale udtrykker i medierne stor bekymring for, at et projekt på Cirkelhusgrunden kan smadre detailhandlen i Hørsholm. I Venstre ønsker vi at søge mulighederne, vi kan ikke bremse udviklingen, og slet ikke udviklingen i andre kommuner. Her må vi se i øjnene, at Fredensborg har planer om at udvikle Cirkelhusgrunden, og vi kan vælge at hoppe på toget og være med til at påvirke udviklingen i en retning, der er til gavn for Hørsholm, eller vi kan stå på sidelinjen og se på, at toget kører forbi os uden vores indflydelse.

Venstre er meget positiv over for det udvalg, som Hørsholm og Fredensborg kommuner i fællesskab har nedsat for at vi kan have tæt dialog og en fælles planlægning. Det er vores opfattelse, at Fredensborg ikke har i sinde at konkurrere med vores skønne unikke detailhandel i Hørsholm, men at de i stedet har planer om at supplere handelsmulighederne i Nordsjælland med store pladskrævende butikker. En udvikling som også indeholder en udvidelse af NGG, hvor en del af skolen kommer til at ligge i Hørsholm Kommune. Et stærkere NGG ser vi som en styrkelse af Hørsholms muligheder for at tiltrække flere børnefamilier.

Det er vores ansvar og opgave som politikere at følge med udviklingen og værne om vores detailhandel i Hørsholm, og derfor er Venstre utrolig glad for, at vi fik forhandlet ind i den seneste budgetaftale, at der blev sat penge af i 2019 til en detailhandelsanalyse.

Med en detailhandelanalyse får vi netop belyst mulighederne for udviklingen af vores detailhandel og byliv, og for at se på, hvad der skal til for at vi kan følge med tiden og udviklingen. Detailhandlen er under pres i hele Danmark, bla. pga af internethandel, så det er her, vi skal sætte vores fokus, og være klædt på til de udfordringer og muligheder, der ligger foran os.

Publiceret 02 January 2019 14:30