Fritz Reuther (V), ældste medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse. Foto: Morten Timm

Fritz Reuther (V), ældste medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse. Foto: Morten Timm

DEBAT: En forklaring på den høje sygefraværsprocent for offentlig ansatte

Af Fritz Reuther (V), medlem af Hørsholm Kommunalbstyrelsen og Social- & seniorudvalget:

Det diskuteres i disse dage, hvorfor offentlig ansatte har en dobbelt så høj sygefraværsprocent som privatansatte. Man prøver at forklare differencen ud fra større smitterisiko for de, som er ansat i sundheds- og plejesektoren og større fravær fra de mange kvinder på grund af fødsler og børnenes sygedage.

I forbindelse med mit arbejde i kommunens ældreudvalg, som skal forsøge at planlægge en fremtidig ældrepolitik, er vi støt på problemet med de mange ansatte vikarer for sosu-assistenter og sygehjælpere, som de ældre klager over, at de ikke kan nå at lære dem at kende, før der dukker nye ansigter frem.

Det har vist sig, at behovet for vikarer er så stort, fordi kommunen ikke ansætter en stor del af personalet på fuld tid, men kun på måske 70-80 procent af en normal arbejdsuge. Dette bevirker, at det er helt normalt, at Hørsholms sosu-assistenter og sygehjælpere tager vikararbejde i de tilstødende kommuner, hvor de får en vikarløn, som er højere end den timeløn, som de oppebærer i Hørsholm.

De er i realiteten ikke kede af ordningen, idet de i Hørsholm ikke får kontant betaling, hvis de bliver beordret til overarbejde, idet man så lader dem afspadsere overarbejdstimerne på et for kommunen passende tidsrum, når der ikke er så travlt.

Der er sygehjælpere, som udelukkende arbejder som vikarer, idet de tjener mere end de delvis ansatte og samtidig selv kan bestemme, hvornår de vil gå på arbejde. Dette lidt mærkelige ansættelsessystem, hvor en meget stor del af den offentligansatte arbejdsstyrke arbejder to forskellige steder, kan meget vel være medvirkende årsag til de forskelle i fraværsprocenterne, som man nu søger en forklaring på.

Det vil nok være en forbedring for i hvert fald pensionisterne, hvis kommunerne kan finde ud af at ansætte flere på fuld tid.

Publiceret 09 January 2019 07:00