Udrejsecenter Sjælsmark er ikke et fængsel, understreger DF's Glen Madsen.

Udrejsecenter Sjælsmark er ikke et fængsel, understreger DF's Glen Madsen. Arkivfoto

DEBAT: Sjælsmark er ikke et fængsel

Af Glen Madsen (DF), kommunalbestyrelsesmedlem:

”Fængselslignende forhold”. Sådan beskriver den socialdemokratiske gruppeformand, Niels Lundshøj, børnenes vilkår i Center Sjælsmark, men kære Niels, du taler imod bedre vidende.

For nogle måneder siden var jeg på besøg i Center Sandholm, hvor jeg også havde mulighed for at spørge ind til forholdene i Center Sjælsmark. Regionslederen på centret og sekretariatschefen for Røde Kors, der begge må siges at være meget dedikerede i deres arbejde og med mange års erfaring, oplyste, at forholdene på Sjælsmark faktisk er rimelige. Mistrivslen, der indiskutabelt også er blandt nogle af beboerne, skyldes fortvivlelsen over, at de har fået afslag på deres opholdsansøgning.

Det er indlysende en svær situation for disse familier, det kan enhver forstå – også jeg. Og jeg kan sagtens forstå, at man kan blive ramt af en følelse af, at børnene skal ud af centret uanset hvad. Det nytter bare ikke.

Niels Lundshøj vil gerne have børnene ud af centret, men anviser ikke nogen måde at gøre det på. Det gør Socialdemokratiet på Christiansborg til gengæld, da de ønsker at skille familier ad ved tvangsfjernelse af børnene. Sjældent har jeg hørt noget så tåbeligt, for det bliver fortvivlelsen og mistrivslen nok ikke mindre af – tværtimod!

Jeg har svært ved at se, hvordan børnene skal være mere ude af Center Sjælsmark, end de er i forvejen (vi skal huske at holde os for øje, at flere både går i skole og til forskellige fritidsaktiviteter udenfor centret), uden det enten betyder tvangsfjernelse eller at hele familien skal flytte ud. Tvangsfjernelse har jeg sagt min mening om, og udplacering af familier vil de facto være en afskaffelse af asylsystemet.

Lever man ikke op til de nødvendige præmisser for at kunne opnå ophold, så skal man altså rejse. Vil man ikke det, så duer det ikke, at man kan fortsætte som om intet var hændt, som om der ikke var truffet en myndighedsafgørelse.

Jeg under alle på Sjælsmark det godt, men det gør jeg også for de næste mange generationer i Danmark. Socialdemokratiet påstår, at de er blevet mere fornuftige på udlændingepolitikken, men alt for ofte er det altså svært at få øje på…

Publiceret 11 January 2019 14:00