Anne Ehrenreich, byrådsmedlem for Venstre i Hørsholm. Arkivfoto

Anne Ehrenreich, byrådsmedlem for Venstre i Hørsholm. Arkivfoto

DEBAT: Dejligt hvis vi - S og V - er enige om brugerbetaling på midlertidige pladser

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet:

Svend Erik Christiansen skriver i Ugebladet, at vi er enige om mindst mulig brugerbetaling. Jeg forstår desværre ikke, helt hvad han mener.

Betyder det, at borgerne betaler for meget nu? Vil S nedsætte beløbet eller helt fjerne det?

Venstre forsøger ikke at tage patent på noget, men vi var retfærdigvis de eneste, som rejste spørgsmålet under drøftelsen i sundhedsudvalget og ligeledes efterfølgende på mødet i kommunalbestyrelsen.

Venstres holdning er klar, borgerne skal kun betale for ophold på de midlertidige pladser på Louiselund i forbindelse med genoptræning, såfremt det er lovligt at opkræve betaling for det.

Det er der opstået tvivl om som følge af et notat fra Kammeradvokaten, som slår fast, at der ikke må opkræves betaling for forplejning på akutpladser. Notatet går imidlertid videre, og det bør derfor afklares, om Hørsholm Kommune kan opkræve betaling for forplejning, når borgere har ophold på midlertidige pladser i forbindelse med genoptræning. Dette vil nu blive afklaret, hvilket vi er tilfredse med fra Venstres side.

Vi ønsker ikke indført brugerbetaling på områder, som træder i stedet for sygehusbehandling. Det er et skråplan.

Såfremt det viser sig lovligt at opkræve betaling, finder vi i Venstre desuagtet, at tiden er moden til at vurdere i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger om det er fornuftigt at opkræve betaling, da de midlertidige pladser primært bruges af borgere, som aflastning efter hospitalsophold eller i stedet for hospitalsophold.

Kommunen sparer i forvejen penge ved, at borgerne har ophold her og ikke er på hospitalet. Brugerbetalingen kan virke demotiverende og afholde nogen fra at tage ophold på de midlertidige pladser, hvilket igen kan medføre øgede udgifter for kommunen til hospitalsophold.

Det kan derfor muligvis være fornuftigt at opgive brugerbetalingen. Brugerbetalingen er helt og holdent kommunens valg og ikke noget, vi er pålagt nogen steder fra. Men det har naturligvis økonomiske konsekvenser for kommunen.

Det er derfor naturligt at drøfte sagen i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Publiceret 15 January 2019 06:00