De DSB-ejede ejendomme ved Rungsted station har ligget i landzone siden stationen blev etableret, hvilket giver Hørsholm Kommune en førsteret til at overtage de pågældende arealer - nu de er blevet overflødige, skriver Ib Lunde Rasmussen. Foto: Privat

De DSB-ejede ejendomme ved Rungsted station har ligget i landzone siden stationen blev etableret, hvilket giver Hørsholm Kommune en førsteret til at overtage de pågældende arealer - nu de er blevet overflødige, skriver Ib Lunde Rasmussen. Foto: Privat Foto: Privat

DEBAT: Selvskabte økonomiske problemer for Hørsholm

Af Ib Lunde Rasmussen, Lange-Müllers Allé 2, Rungsted Kyst:

Det overrasker mig ikke, at Hørsholm Kommune er kommet i økonomisk uføre som følge af den måde, man har administreret kommunens værdier på.

Tag eksemplet med de DSB-ejede ejendomme ved Rungsted station. De har ligget i landzone siden stationen blev etableret, hvilket giver Hørsholm Kommune en førsteret til at overtage de pågældende arealer - nu de er blevet overflødige.

Ingen private bygherrer vil kunne anvende arealerne til projektbyggeri uden kommunens godkendelse. Det er den måde Københavns Kommune finansierer sin del af Metrobyggeriet. Man sælger byggegrunde og tager dermed den gevinst, som byudviklingen skaber.

I Hørsholm har man valgt at 'respektere', at en developer har indgået aftale med DSB om at etablere byggerier på de meget velbeliggende grunde lige op af stationen. Man står klar til uden beregning at give de nødvendige tilladelser til omlægning af arealerne til byzone.

HVOR DUM KAN MAN VÆRE.

Ib Lunde Rasmussen, Rungsted.

Ib Lunde Rasmussen, Rungsted.

En kommune er nødt til at skabe sig indtægter fra jordsalg for at kunne etablere ny infrastruktur, når kommunen vokser. Det var sådan Hørsholm Kommune engang for snart 100 år siden lagde grunden til at blive en mønsterkommune velforsynet med attraktive faciliteter.

Ved salget af Hannebjerg-grunden opnåede man efter min mening en alt for lav en salgspris som følge af en uoverskuelig salgsproces, samtidigt med at man skamred udnyttelsen af grunden, så man nu er kommet i en retsstrid med naboen Hørsholm Lille Skole.

Jeg vil benytte lejligheden til at slå fast, at er man valgt ind i en kommunalbestyrelse er man nødt til at sætte kommunens tarv øverst og langt over personlige interesser, hvad enten man er ansat i en virksomhed, som vil nyde godt af kommunal særbehandling eller man blot kender den entreprenør, som får tildelt retten til at erhverve en kommunal grund.

Publiceret 21 January 2019 16:00