Svend Erik Christiansen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Svend Erik Christiansen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

DEBAT: Skal vi ikke i stedet forhøje skatten

Af Svend Erik Christiansen (S), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Behovet for genopretningsøvelsen i Hørsholm kommunes økonomi viser tydeligt, at kommunens indtægter er for små.

I Socialdemokratiet mener vi, at det er på tide allerede nu tage fat på en drøftelse af, hvad vi skal gøre, så vi i fremtiden undgår disse hovsa-spare-manøvrer.

Det stresser de ansatte, og de forvirrer borgerne. Vores service er god, og måden vi takler problemerne er OK, men alligevel mangler vi konstant penge.

Hørsholm Kommune har den fem laveste kommuneskatteprocent i Danmark. Det ville være OK at ligge så lavt, hvis vi havde Simon Spiis til at fylde kommunekassen op, men det har vi altså ikke.

Socialdemokratiet foreslog under budgetvedtagelsen af budget 2019, at kommunen hævede skatten. Forslaget blev nedstemt. I lyset af det pres, vores økonomi er ude for, bør vi allerede nu overveje om kommuneskatten i 2021 og 2022 skal forhøjes med f.eks. et halvt procentpoint om året.

Begrundelsen for at forhøjelsen først foreslås fra 2021 er, at vi ved, at kommunen vil miste store beløb i udligningsaftalen, hvis skatteforhøjelsen indføres i 2020.

Vores forslag vil betyde en udgift på ca. 175 kroner pr måned for en almindelig borger, men vil give kommunen 30 millioner kroner årligt i øgede indtægter.

Vi tror, borgerne i Hørsholm gerne vil betale 175 kroner pr måned mere i Skat for at undgå de konstante besparelsesrunder, og for at sikre, at der er råd til den gode kommunale service, som vi alle grundlæggende er tilfredse med.

Publiceret 21 January 2019 09:00