Preben Carøe.

Preben Carøe.

DEBAT: Et er søkort at forstå, noget andet skib at føre

Af Preben Carøe, Ringvej 24, 2970 Hørsholm:

Det er bekymrende læsning, når der med så kort varsel kan komme så store udsving i økonomien, og det gør det ikke bedre, at det åbenbart er en overraskelse for alle.

Som vælger og skatteyder i kommunen, tror jeg at jeg taler på mange borgeres vegne, når jeg opfordrer kommunalbestyrelsen til at komme med en detaljeret redegørelse for, hvordan vi er havnet med så lav ”vandstand” i kassen, at der risiko for at vi støder på grund og får revet bunden op af de skær, som vi ikke kunne se da vi var flydende. For at undgå dette må der omgående kastes unødig vægt overbord og tages beslutning om kun at beholde det udstyr og den besætning der er absolut nødvendig for at holde skibet flydende og væk fra skærene.

I den sammenhæng kan det da godt være at maskinrummet har gode ideer, og der skal selvfølgelig lyttes til forslag; men det er jo på broen, at man kan se hvilken kurs der skal sættes og hvilke prioriteter der skal kommunikeres for at komme fri og ud i mere smult vande.

Dette betyder selvfølgelig også, at der må siges klart nej til nogle af ønskerne fra såvel dæks- som maskinbesætning om at male skibet i flotte farver og indkøbe udstyr, som ingen betydning har for skibets effektive drift og passagerens velbefindende.

Forhåbentlig evner officererne på specielt broen at styre skibet frit – der er hverken tid eller penge til at flyve en lods ind, da det er ukendt farvand for ham/hende. Men skulle dette ikke være tilfældet, vil passagererne med deres kryds i tilfredshedsundersøgelsen tvinge rederen til at finde en mere befaren besætning, næste gang der skal skiftes besætning.

I værste tilfælde opgiver rederen måske helt at drive et forholdsvis lille skib og tilbyder i stedet passagererne plads på et større og mere robust skib med stabilisator og en besætning med passageren i fokus – og uden en stigning i billetprisen.

Publiceret 22 January 2019 14:00