Jens Hald mener, der er paralleler mellem finanskrisen og Hørsholms pressede økonomi.

Jens Hald mener, der er paralleler mellem finanskrisen og Hørsholms pressede økonomi. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT: "Andre folks penge" - Åbent brev til borgmester Morten Slotved

Hvordan kunne det gå så galt, og hvad vil borgmesteren gøre ved det, spørger Jens Hald i dette åbne brev til Morten Slotved

Af Jens Hald, Østre Pennehavevej 15, Rungsted:

Kære borgmester Morten Slotved

Thomas Svaneborg (DR) skrev i 2013 en bog om finanskrisen med titlen: Andre folks penge. Et hovedbudskab er, at driftige developere og bankfolk behandlede andre folks penge skødesløst, (eller det der var værre). Behandler Hørsholms politikere også vore penge skødesløst?

Når dette frække spørgsmål trænger sig på, skyldes det, at borgmesteren og kommunaldirektøren er kommet i uføre og har måttet udarbejde en akut genopretningsplan for kommunens økonomi. Hvordan kan det dog gå så galt - så hurtigt?

Som cand. polit. med 36 års erhvervserfaring i Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet står jeg – ligesom andre borgere med økonomisk indsigt – og undrer mig. Man plejer jo i veldrevne virksomheder/institutioner måned for måned (eller hyppigere) at sammenligne budgettet med den virkelige udvikling (regnskabstallene).

Af kommunens hjemmeside fremgår det, at man samler til bunke én gang i kvartalet. De og andre medlemmer af kommunalbestyrelsen er blevet aldeles overraskede over stigningen bl.a. i ”den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter”.

Står der, at man ikke har kunnet forudse, at antallet af sygehusindlæggelser af Hørsholm-borgere over tid ville stige?

Vi bliver jo flere ældre, og sandsynligheden for en tur på sygehuset stiger som bekendt med alderen. Eller er der noget, jeg har misforstået?

Sidste år så alt lyserødt ud: Kommunen byggede ny skøjtehal og renoverede Usserød Kongevej. Der røg lige 50 mio. kr. eller mere. Før det havde kommunen købt Hannebjerg, Sygehusgrunden, Politistationen mv. Jeg håber meget, at kommunen får solgt disse grunde, før ejendomsmarkedet vender. Ellers risikerer man at ende i en situation, som nærmer sig Brixtoftes. (Jeg har tidligere boet i Værløse, der blev tvangssammenlagt med Farum. Det var ikke rart, og det var endnu mindre rart for borgerne i Farum – især de, der ikke havde stemt på Brixtofte). Jeg håber ikke, at Hørsholm er på vej til at blive et nyt Farum.

Genopretningsplanen består af finansielle dispositioner bl.a. lån, som vil give en større kassebeholdning. Den betegnes af kommunaldirektøren som ”hårdt presset”. Lån skal som bekendt betales tilbage, dvs. vi borgere får regningen senere. Hertil kommer andre finansielle dispositioner af engangskarakter. Den anden del af genopretningsplanen består af serviceforringelse og udskydelse af visse anlægsarbejder. Endelig nævnes salg af realaktiver (PH Park og Rådhuset). Der er igen tale om engangsindtægter.

Jeg vil sætte pris på, at De som borgmester forklarer:

    Hvor vil De finde pengene til et nyt rådhus?

    Hvorfor De skærer på velfærden i kommunen bl.a. for at kunne bygge et nyt rådhus, en ekstra skøjtehal etc.

    Hvordan harmonerer det med kommunens slogan: ”Velfærd frem for mursten”?

    Udviklingen går mod større kommuner, bl.a. fordi regionerne er på vej ud, og kommunerne derfor skal løfte flere opgaver. Deler De min vurdering af, at der i løbet af 2020’erne efter al sandsynlighed kommer en ny bølge af kommunesammenlægninger?

Da vi i Hørsholm kun er 25.000 borgere, og vi i 2005 fik dispensation til at forblive selvstændig kommune, er vi i farezonen for at blive sammenlagt med en anden kommune. Konklusion: Tøv nu lidt med et nyt rådhus. Det vil sandsynligvis være en gigantisk fejlinvestering af vores penge.

Publiceret 26 January 2019 11:30