Hvem var det i øvrigt der stemte for en lukning af Grønnegade og dermed en øget CO2 belastning der svarer til produktion af ca. 1 ton oksekød? spørger Preben Carøe.

Hvem var det i øvrigt der stemte for en lukning af Grønnegade og dermed en øget CO2 belastning der svarer til produktion af ca. 1 ton oksekød? spørger Preben Carøe. Foto: Preben Carøe

DEBAT: K’s forslag til Verdensmål 12 – har vi tid og råd?

Af Preben Carøe, Ringvej 24, 2970 Hørsholm:

K bringer på førstkommende KB møde (pkt. 4 på dagsordenen) i forslag, at Kommunalbestyrelse beder administrationen om økonomiske og administrative konsekvensberegninger af ni tiltag benævnt ”Grøn nytårsplan for FNs Verdensmål 12”.

Som begrundelse for forslaget henvises til, at Sustainable Development Solutions Network i 2018 konkluderede at Danmark er langt fra FNs Verdensmål 12. Problemet her er bare at de SDSN indikatorer, som gør at Danmark scorer lavt, ligger milevidt fra de tiltag der foreslås; idet hovedårsagerne ifølge SDSN er for meget elektronik affald, for meget ikke genanvendt husholdningsaffald og hvad de kalder for stort importeret SO2 udledning!!!

I forslaget hævdes, at der er forskningsmæssigt/erfaringsmæssigt belæg for at sige, at de ni tiltag hver for sig og samlet set vil have en positiv effekt på vort alt for høje forbrug af de fælles naturressourcer.

Jeg giver forslagsstilleren ret i, at dette er korrekt for nogle af forslagene, men at det for andre kræver mere end blot den foreslåede konsekvensberegning. Pladsen tillader kun, at jeg kommenterer de tiltag, hvor jeg som politiker ville kræve mere indsigt.

1. Det er et faktum, at økologisk landbrug har en større CO2 udledning og kræver mere plads.

2. Hører til Klimamål 143. Hvad er alternativet? Hvordan sikres det, at alternativet giver samme næring for vore børn og ældre uden at de skal spise sig gennem bjerge af f.eks. bønner.

5. Er dette et 12 mål? Under alle omstændigheder er forudsætningen, at de kommunalt rejsende ville have været de eneste der skulle med flyet. I øvrigt er moderne propelfly meget energi effektive – og så er der jo lige det med tiden.

8. Hvilke af DN’s seks tiltag skal der beregnes konsekvens ud fra? Jeg har noteret mig at Greenpeace har tilbudt deres hjælp, men de er vel ikke neutrale i denne sammenhæng. Hvem var det i øvrigt der stemte for en lukning af Grønnegade og dermed en øget CO2 belastning der svarer til produktion af ca. 1 ton oksekød?

Publiceret 26 January 2019 06:00