Området ved Cirkelhuset og Christianshusvej.

Området ved Cirkelhuset og Christianshusvej. Foto: Google Earth

DEBAT: Ejerboliger kontra ghetto på Cirkelhusets store parkeringsplads

Af Bjørn Schmidt, Christianshusvej 133, Hørsholm:

På hele den store parkeringsplads ved Cirkelhuset skal der bygges lejerboliger med tilhørende parkeringsplads, samt skole med tilhørende idrætshal.

Selve arealet til boliger og parkeringsplads er cirka 38.000 m², hvor der er ca. 25.000 m² sumpområde med blandet bevoksning og en fælles sø med Bakkehusene - noget vil formentlig blive inddraget til boliger. Endvidere skal der anlægges en parkeringsplads til ca. 200 biler.

Til sammenligning rummer den store parkeringsplads ved Hørsholm Midtpunkt ud mod Kongevejen ca. 100 pladser.

Selve det bebyggede bolig areal vil næppe blive mere end måske 25.000 m². På dette areal skal der bygges 200 lejerboliger i to etager. Der forefindes også et offentlig stisystem startende ved Bakkehusene og mange store gamle fredede træer langs stisystemet, som formindsker det bebyggede areal.

Til sammenligning er vores grundejerforeningsareal her på Christianshusvej ca. 50.000 m², hvor vi er 83 parceller - med små matrikler og store fællesarealer.

Jeg kan godt blive meget betænkelig ved så mange boliger på et så lille areal. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, som frivillig vil leje bolig i så indeklemt område, kun 10 meter fra Helsingørmotorvejen.

Boligerne vil formentlig blive anvisningsboliger, det vil sige boliger som kommunen anviser borgere til - måske et meget blandet klientel - dette kunne sagtens være starten på en ghetto i Hørsholm.

Der kan uden problemer i de 200 boliger som bygges være tilknyttet 200 børn, formentlig mere. I det materiale vi har set er der hverken projekteret legeplads eller udendørs boldbane eller yderligere frirum alle disse børn kan opholde sig på - der er simpelthen ikke plads.

En af beboerne her fra området har foreslået i et læserbrev, at der bliver bygget ejerboliger i stedet for lejerboliger i èt plan med luft omkring og langt mindre antal boliger. Dette forslag kan jeg tilslutte mig.

Bygningerne bør harmonere i udseendet med de øvrige boliger på vejen, vi har en meget streng deklaration og kommunale regler i øvrigt, blandt andet byplansvedtægt 24, som er gældende for vor grundejerforening på Christianshusvej, samt for Christianshus-området. Endvidere bør der forefindes udendørsaktiviteter for børnene.

Måske Hørsholm Kommune skulle tage hele det kommende byggeprojekt, byggehøjden, byggeprocenten og børnenes udendørs udfoldelsesmuligheder under den store lup.

Endvidere håber jeg heller ikke, at Hørsholm Kommune tillader, at der bliver bygget boliger i Christianshus park lignende have - det vil være uanstændigt - så stor og flot gammel have med flot beplantning.

Lars Løkke Rasmussen opfordrer til, at ghettoer helt skal afvikles - her lægger vi måske grundstenen til en ny?

Publiceret 05 February 2019 14:30