Kun få minutter ind i mødet fik borgmester Morten Slotved den længe ventede besked: Ja til at bygge nyt rådhus i bymidten.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov gav forleden grønt lys til et nyt rådhus i Hørsholms bymidte. Men det er nu ikke en god idé, mener denne debattør. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT: Byg ikke det rådhus

Af Jens Hald, Østre Pennehavevej 15, Rungsted:

Kære Borgmester

Tak for dine hurtige og konstruktive svar. Jeg glæder mig over, at kommunen fremadrettet vil intensivere den månedlige økonomistyring. Jeg undrer mig imidlertid stadig over, hvordan budgettet kunne skride så hurtigt og så meget. Der må være noget galt et andet sted. Men hvad?

Finansieringen af det nye rådhus skal - ifølge Dem - ske ved salg af det nuværende rådhus plus grund. Deres regnestykke ser underligt ud. Jeg vil kigge lidt nærmere på Deres regnestykke, når jeg har fået aktindsigt i sagen.

Jeg har noteret, at De ikke tror, at Hørsholm bliver sammenlagt med andre kommuner. De specificerer imidlertid ikke, hvor lang tid Deres "tro" gælder. Ja, man kan jo håbe og tro, men hvis man ser på lang sigt, er jeg ret sikker på, at De tager fejl.

I 2025 - 2035 vil der med overvejende sandsynlighed ske en sammenlægning. Begrundelsen er, at en stor del af embedsmændene i de økonomiske ministerier arbejder efter devisen: "POLITIKERE FORGÅR, MEN EMBEDSMÆND BESTÅR".

Det betyder, at disse embedsmænd anser det for nødvendigt at organisere Danmark, så landet kan drives effektivt. Danmark har p.t. en håbløs administrativ inddeling med stat, regioner, kommuner og en urskov af tværgående fælleskommunale virksomheder med ringe demokratisk kontrol.

De af regeringen foreslåede 21 sundhedsfællesskaber øger den administrative kompleksitet. Derfor vil DJØF'erne rationalisere ligesom i 1970, hvor antallet af kommuner i runde tal blev skåret ned fra 1200 til 300 og til 98 i 2005.

Der er store økonomiske og administrative gevinster at hente ved igen at reducere antallet af kommuner til fx 20-30. I 2025/35 år er der gået 20/30 år fra den sidste bølge af kommunesammenlægninger. Da alt sker hurtigere i dag end i går, og i lyset af de store rationalitetsgevinster, bliver Hørsholm og andre små kommuner lagt sammen. Om det bliver i 2025 eller 10 år senere er svært at sige, men det sker.

Fremskridtet marcherer, og det lokale demokrati er "en by i Rusland" for regnedrengene i de økonomiske ministerier. Desværre!

Derfor: Byg ikke det rådhus. Hvis De og resten af politikkerne alligevel bygger, risikere De at stå med et splinternyt rådhus i Hørsholm, som samtidig er eller inden for få år bliver fusioneret med andre kommuner. Det er trods alt vores penge, det drejer sig om. Så genovervej venligst beslutningen.

Et alternativ kunne være: Byg en borgerservice butik i bymidten, som også kan bruges i en ny storkommune. Sælg det nuværende rådhus og gør salget betinget af, at kommunen kan leje det areal, der er behov for. I dag kommer vi jo sjældent på rådhuset. Kommunens digitalisering har jo gjort det helt unødvendigt at have rådhuset liggende i bymidten.

Publiceret 06 February 2019 06:00