Charlotte Kirchheiner (K), byrådsmedlem i Hørsholm.

Charlotte Kirchheiner (K), byrådsmedlem i Hørsholm.

DEBAT: Intet Vilde Vesten selvom lokalplanerne udskydes

Af Charlotte Kirchheiner (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Miljø- og planlægningsudvalget:

Hørsholms villakvarterer har i de senere år været vidne til nye boliger opført af developere, som maksimerer udbyttet med en byggestil, som mange af områdets beboere ikke synes passer ind i deres kvarter.

Der er flere politikere, herunder undertegnede, som arbejder for at kontrollere spekulationen i villakvartererne, så folk fortsat kan nyde de kvaliteter, som var årsagen til, at de bosatte sig netop dér. Derfor afsatte vi ekstra midler til udvikling af lokalplaner, og vi har i det forgangne år bedt borgerne troppe op til dialogmøder, hvilket de talstærkt har gjort.

Sikke en skuffelse det så er, at den pressede økonomi betyder, at vi må udskyde udarbejdelsen af lokalplanerne. Og dog!

Ingen borger behøver frygte, at de har spildt tiden, eller at byudviklingen i mellemtiden er fuldstændigt ureguleret. Borgernes mange tilkendegivelser i debatindlæg, høringer og dialogmøder udgør fundamentet for den fælles forståelse, som vi - administration og politikere imellem - har udviklet, og som er helt essentiel for administrationens fornemmelse for, hvornår en byggeansøgning er problematisk og derfor skal sendes videre til politikerne.

Den tætte borgerdialog har gjort det tydeligt, at vi lever i en by, hvor mange mennesker har bosat sig på grund af villakvarterernes grønne og åbne udtryk - et særkende, som de meget gerne vil bevare gennem en lokalplan, også selvom det betyder, at der lægges restriktioner på, hvad de selv kan foretage sig på deres matrikel og med deres bolig.

Her en sag fra Skovvænget. Foto: Malene Swartz

Her en sag fra Skovvænget. Foto: Malene Swartz

Det har været den overvejende holdning, uanset om det har drejet sig om Rungsted Syd, Byplan 6 eller Folehavekvarteret. Disse værdier ønskes fra både borgernes og politikernes side arbejdet ind i lokalplanen til at regulere udviklingen.

I tiden indtil plangrundlaget foreligger, bliver flere sager som sagt i stedet sendt til politisk behandling, hvor vi fortsætter linjen med at fastholde boligområdernes karaktér - om nødvendigt med brug af §14-forbud.

Publiceret 06 February 2019 15:00