Anne Ehrenreich (V), byrådsmedlem i Hørsholm.

Anne Ehrenreich (V), byrådsmedlem i Hørsholm. Pressefoto

DEBAT: Sundhedshus i området ved Rungsted Kyst station

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Under borgermødet om udviklingen af Rungsted stationsområdet fremkom tillige et forslag om udvikling af et sundhedshus i området eventuelt i Fritidshuset.

Venstre hilser det velkommen, at lokale læger selv stiller forslag om, at vi etablerer et sundhedshus i Rungsted området. Det vil være en stor fordel for borgerne i Hørsholm og nabokommunerne, såfremt vi udvikler rammerne for nære sundhedstilbud i stationsområdet.

Sundhedshuse giver mulighed for, at praktiserende læger samler og etablerer sig i større faglige fællesskaber sammen med fx andre læger, sygeplejersker, jordemødre og sundhedsplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, diætister og medarbejdere i den kommunale hjemmesygepleje, herunder akutfunktion.

I disse fællesskaber kan man samarbejde og deles om administrative funktioner som f.eks. brug af lægesekretærer eller andre administrative medarbejdere, og man kan deles om udstyr som fx EKG, lungefunktionsmålinger, laboratorieudstyr mv. Endelig giver læge- og sundhedshuse mulighed for - i fællesskab og på tværs af faggrupper - at styrke de faglige miljøer og skabe et nært og fleksibelt sundhedstilbud af høj kvalitet på tværs af kommuner og regioner.

Der er ingen tvivl om, at der i årene fremover vil blive flyttet flere sundhedsmæssige opgaver tættere på borgerne. Det vil være en fordel for borgerne, såfremt Hørsholm Kommune vil støtte udviklingen af et sundhedshus, som også kan rumme kommunale og regionale funktioner.

Jeg håber derfor, at kommunen vil tage bolden op og gå ind i en positiv dialog med lægerne, og at det vil være muligt at indtænke sådanne funktioner i området.

Publiceret 06 February 2019 14:30