Preben Carøe, Hørsholm.

Preben Carøe, Hørsholm.

DEBAT: Byrådsmøder er stadig forbudt for børn – hvem tør gå forrest?

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Jeg havde i min vildeste fantasi aldrig forestillet mig, at jeg i spørgetiden efter sidste kommunalbestyrelsesmøde skulle rejse mig op for at udtrykke min frustration over den vedblivende uforsonlige tone og de i mange tilfælde meget konfliktsøgende og lidet konstruktive indlæg – men det blev simpelthen for meget.

Selv om flere KB-medlemmer har givet mig ret i mit tidligere indlæg om tonen under møderne, er opfattelsen tilsyneladende, at det er de andres skyld. Hvem har i kommunalbestyrelsen mod til at gå forrest i en ”TAL ORDENTLIG TIL HINANDEN”-kampagne - eventuelt ved brug af initiativ retten.

Ud fra det der bliver sagt oplever jeg også - og det kan jo være en af årsagerne til debatniveauet - at nogle medlemmer er dårlig forberedt og helt klart udtaler sig og stemmer på et ”UOPLYST GRUNDLAG” - som vores justitsminister vistnok engang sagde.

Lad mig bruge forslaget til den 'Grønne Nytårsplan' - pkt 4 på dagsorden som eksempel, hvor et af punkterne er, at vi skal være Klimakommune+ senest i 2022. Hvorfor pkt. 18 ”Klimakommuneaftale – forslag til finansiering af årlig opgørelse af CO² ikke bare blev rullet ind som en del af nytårsplan, forbliver for mig en gåde.

Ikke desto mindre blev det vedtaget at bruge 100.000 kr. Dette fik et medlem til at glæde sig over, at valgløfter nu var opfyldt. Jeg må desværre kaste skår i glæden; idet det kræver væsentlig mere end en årlig opgørelse at have klimakommune status.

Den allerstørste udfordring er kravet om en årlig reduktion i udledning på minimum 2 procent. Derfor kan det undre en, at den pågældende helt har glemt, at han under pkt. 5 Budgetopfølgning stemte for, at der udskydes ca. 6 millioner kroner fra midler til energirenovering. Hvordan hænger det lige sammen.

Alt det jeg skriver her var tilgængelig for alle, men det kræver selvfølgelig, at man gør sig den umage at gå lidt længere ned i detaljen, så beslutninger tages på et oplyst grundlag.

Da samme medlem blev konfronteret med, at han i Grønnegade have påført klimaet flere tons ekstra CO², bragte han hensynet til børnene ind i sagen.

Selvfølgelig skal vi passe på vores børn, og Grønnegade er derfor også kraftigt trafiksaneret: Derfor har det heller aldrig været en del af præmissen for lukningsprojektet, som udelukkende handlede om sikkerheden ved Isterødvejen.

Alt relevant projektinformation tilstede til at tage en beslutning på et oplyst grundlag. Som kommune er vi i en meget presset situation, hvor vi som borgere må forvente, at vore folkevalgte viser øget rettidig omhu og tager beslutninger på OPLYST GRUNDLAG. Informationen er der, men det kræver som regel at bilagene læses og det tager jo tid.

Publiceret 07 February 2019 07:00