Ib Lunde Rasmussen, Rungsted.

Ib Lunde Rasmussen, Rungsted.

DEBAT: Den sande dagsorden for Rungsted-planerne

Af Ib Lunde Rasmussen, Lange-Müllers Alle 2, Rungsted Kyst:

Ved det fjerde debatmøde om fremtiden for området omkring Rungsted Kyst Station afslørede den udvalgte planlægningsarkitekt skræmmende perspektiver om inddragelse af parkeringsarealerne til nybyggeri.

DSB ejer fra jernbanens etablering arealer ved Rungsted Kyst Station, som alle ligger i landzone.

Arealerne omfatter parkeringspladser og jernbanearbejderboliger. Landzonestatus er fordelagtig skattemæssigt, men arealerne kan ikke sælges til boligformål uden at kommunalbestyrelsen først vedtager en byplan, der gør et sådant salg muligt.

En oplagt mulighed ville være at kommunen købte arealerne af DSB til landzonepris og så eventuelt solgte dem videre i den udstrækning, man ønskede dem bebygget. Salgsprisen for en byzonegrund er anslået måske 50 gange højere end en landzonegrund, så der er tale om to cifrede millionværdier, der bliver skabt ved omlægning af zonestatus. Det ville lune i kommunekassen.

De DSB-ejede parkeringspladser ligger primært på vestsiden, nord og syd for stationen. Her kan der parkere ca 170 biler. De er fuldt optaget fra kl. 9 om morgenen på alle hverdage.

Den sydlige parkeringsplads vil arkitekterne gerne have udlagt til beboelse.

Arkitekternes hovedargument er, at det vil reducere biltrafikken på vestsiden af stationen, hvis man placerer al parkering i nordenden af området, enten øst eller vest for banen. Det vil også reducere trafikken, hvis man sløjfer, at busserne sætter passagerer af på vestsiden af stationen.

Her kan du se, hvilke områder ved Rungsted Kyst Station, som henholdsvis DSB og Hørsholm Kommune ejer.

Her kan du se, hvilke områder ved Rungsted Kyst Station, som henholdsvis DSB og Hørsholm Kommune ejer. Foto: Morten Timm

Samlet vil de to forslag skabe et attraktiv miljø for boliger etableret på sydparkeringspladsen. Som erstatning for de ca 100 nuværende pladser på sydparkeringspladsen kunne man bygge et parkeringshus på nordpladsen eller etablere en parkeringsplads på den ryddede grund ved lægehuset.

Desværre indebærer arkitekternes planer ikke en udvidelse af antallet af parkeringspladser ved Rungsted Kyst Station ud over de knap 200, som der findes i dag. Hvem der skal betale for parkeringshuset er også uafklaret.

Det skræmmende er, at de hyrede arkitekter meget snart fremlægger et byplanforslag om Rungsted stationsområde som vil omlægge arealerne til byzone og dermed åbne op for at DSB frit kan sælge deres landzonearealer ved Rungsted Kyst Station til højestbydende til byzonepris uden at kommunen kommer til at tjene penge på transaktionen.

Det kræver blot, at borgmesteren kan samle ti stemmer i kommunalbestyrelsen for forslaget.

Publiceret 07 February 2019 07:45