Og fra den anden vinkel, hvor byggeriet tårner sig op på hjørnet i fem etager. Den første politiske vurdering er, at det er for voldsomt og for højt.

Hørsholm mangler en kompetent stadsarkitekt og/eller byplanlægger, mener Gert Edstrand om byens nye bymidte-projekt.

DEBAT: Det er nok rigtigt, at bymidte-projektet er sindssygt

Kommunen er på vej til at gentage Kongevejens fadæse, mener denne debattør om det nye byggeprojekt på hjørnet af Hørsholm Allé og Usserød Kongevej

Af Gert Edstrand, Ørbækgaards Allé 249, Hørsholm:

Ofte kan man i Ugebladet læse beklagelser over Hørsholms manglende planlægning, der på Kongevejen muliggjorde to supermarkeder, adskilt af en hovedtrafikåre.

Manglende byplanlægning har desværre ofte ført til den situation, at kommunalbestyrelsen har klappet i hænderne, når en investor præsenterede et projekt og et par perspektivtegninger med træer og solskin.

I Ugebladet den 5. februar ses det, at man ikke er blevet klogere. En ”udvikler” har præsenteret et forslag om at bygge 15.000 m2 butikker, boliger, biograf m.m. i op til 6 etager på hjørnet af Hørsholm Alle og Kongevejen.

Og så gentager historien sig: Planlægningsudvalgets formand udtaler at ”det er et sindssygt spændende projekt med et fedt byrum”. Uden på nogen måde at betvivle udvalgsmedlemmernes almene viden og evner vil jeg mene, at udvalget ikke har den nødvendige respekt for faglig indsigt og medvirken i sådanne sager, som man måtte forvente.

Det er nok rigtigt, at projektet er sindssygt, men det skyldes, at man her, gud bedre det, gentager Kongevejens fadæse med to butikscentre på hver sin side af en trafikeret hovedvej, hvilket slet ikke bliver kommenteret i artiklen. Derimod fortælles det, at det ikke er hensigten at konkurrere med det eksisterende handelsliv, idet man vil tiltrække butikker, der ikke findes i forvejen, hvilket helt klart er en illusion.

Endelig må jeg anholde meldingen om et ”fedt” byrum, som er pinlig. Et kompakt byggeri på et hjørne har intet med byrum at gøre, tværtimod vil et forslag som dette være håbløst for Hørsholms bymiljø.

Jeg har tidligere peget på, at Hørsholm mangler en kompetent stadsarkitekt og/eller byplanlægger som leder af en helhedsplanlægning som forudsætning for overhovedet at tage stilling til enkeltprojekter, uanset hvor ”fede” og fantastiske de måtte være.

Publiceret 08 February 2019 06:00