Anne Ehrenreich og Annette Wiencken om Venstres holdninger til udvikling af Rungsted stationsområde.

Anne Ehrenreich og Annette Wiencken om Venstres holdninger til udvikling af Rungsted stationsområde. Pressefotos

DEBAT: Det mener Venstre stadig om Rungsted Øst

Af Annette Wiencken og Anne Ehrenreich (V), på vegne af Venstres gruppe i Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Det er næppe ukendt, hvad Venstre mener om byudvikling omkring Rungsted Kyst Station. Der har siden sagen startede været flere borgermøder, og det er vi godt tilfredse med, fordi det står stadig mere klart, at borgerne i området deler vores opfattelse: Vi skal bevare det særlige miljø i området, samtidig med at vi løser de udfordringer, som hele sagen tager udgangspunkt i, nemlig flere daginstitutionspladser, bedre infrastruktur og parkeringsløsninger og endelig behov for at udnytte kommunale kvadratmeter, så det giver kvalitet for borgerne og for pengene.

Senest deltog Venstre sammen med mange interesserede borgere i et ”midtvejsdialogmøde” om området.

Her fremlagde arkitektfirmaet EFFEKT nogle forslag. Det så spændende ud et stykke ad vejen. For eksempel:

    at binde de to stationsbygninger sammen til en rigtig stationsplads med café- og butikstilbud

    at reducere busbetjeningen til den ene side af stationen,

    at begrænse trafikken ned til stationsbygningerne ved at placere parkeringspladserne nordligt og skåne både skolebørn og småbørnsfamilier for trafik ved deres institutioner

    og mange af studierne lod både Ulvemosehuset og Fritidshuset stå.

Men så stoppede festen. EFFEKT havde også en version af studiet, hvor både Fritidshuset og Ulvemose-huset var erstattet af kolossale byggerier, som vil forandre det gamle område. Og det er vores opfattelse, den præsentation både tog humøret og tilliden til politikerne.

Men vi gentager: Ulvemosehuset og Fritidshuset er med til at give området en særlig karakter. Ulvemo-sehuset er udtryksmæssigt en del af villakvarteret, og Fritidshusets arkitektoniske udtryk en del af stati-onspladsens karakter.

Venstre ønsker at bevare Ulvemosehuset, som i øvrigt også er bevaringsværdigt, mens vi har en mere åben holdning til Fritidshuset.

Men lad os lige kort kommentere på nogle vigtige spørgsmål i sagen:

Brug af Fritidshuset: Det bør overvejes, om der kan indrettes de nødvendige daginstitutionspladser i Fri-tidshuset. Huset kunne også indeholde et sundshedscenter og måske endda kollegieværelser.

Stationsområdet som trafikknudepunkt: Der mangler stadig undersøgelser af, hvor mange borgere der ville benytte stationen, hvis der var p-pladser nok. Det nødvendige antal p-pladser kan i princippet være det tredobbelte.

Er Rungsted fuldt udbygget? Ja, mener borgerne i området - og Venstre i øvrigt også. På de grunde, hvor bygninger er revet ned, kan der bygges nyt, men ikke så massivt, som vi fik vist på borgermødet. I øvrigt vil boligudbygning i området medføre behov for flere investeringer i børne- og ældreinstitutioner, skoler og fritidstilbud og for p-pladser.

Hvad med det grønne indtryk? Det grønne indtryk handler om at sikre synslinjer og adgang til de grønne områder. Det grønne indtryk vil blive forstyrret, hvis der bygges direkte til området på kolonihavegrunden, eller bygges højt andre steder, så synslinjen mod Rungsted Hegn brydes. Fortætning handler om det samme.

Historisk stemning og arkitektonisk indtryk: Ved eventuelt nybyggeri kan man vælge at bygge i den eksi-sterende klassiske stil, hvorved det samlede indtryk forsøges bevaret.

Lad os udvise nænsomhed og gøre området til en smuk og levende oplevelse for dem, der kommer der, og lad os drøfte disse spørgsmål politisk inden næste borgermøde den 27. marts.

Publiceret 12 February 2019 15:30