Allerød indfører nu en ordning med mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn. Temafoto

Det er i Hørsholm blevet foreslået at indføre en ordning med mulighed for at få tilskud til pasning af eget barn. Temafoto

DEBAT: Tilskud til pasning af eget barn er en rigtig god idé

Af Lene Jakobsen, tidligere sundhedsplejerske, Gøgevang 59, Hørsholm:

Maj Allin Thorup (K), skriver i Ugebladet 5. februar 2019, at tilskudsordningen til hjemmepasning til børn under tre år bør genindføres, og pengene bør følge barnet.

Dette er jeg som fagperson helt enig i er en rigtig god idé, for de familier som har lyst og mulighed til at benytte sig af en sådan ordning.

1) Fordi små børn har bedst af trygge rammer med få tilknytningspersoner, og hvor de ikke nødvendigvis har brug for at blive passet i de kommunale ordninger.

2) Fordi kommunen mangler op imod 150 institutionspladser i det kommende år, da fødselstallet igen har været stigende.

Fagpersoner har længe været klar over, at barnets oplevelser i de første leveår er af afgørende betydning for barnets videre udvikling. Det trygt tilknyttede lille barn vil have de bedste muligheder for også senere i livet at blive et velfungerende menneske.

Publiceret 17 February 2019 08:00