Det er en forringelse for kunderne, at man ikke længere kan se køreplanerne ved busstoppestederne, mener en læser.

Det er en forringelse for kunderne, at man ikke længere kan se køreplanerne ved busstoppestederne.

DEBAT: V rejser spørgsmål om forringet skiltning ved busstoppesteder

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden:

Jørgen Harboe har i Ugebladet gjort opmærksom på den forringede skiltning af køreplanen ved busstoppesteder.

Som medlem af Region Hovedstadens trafikudvalg vil jeg rejse spørgsmålet på førstkommende møde i udvalget den 26. februar. Jeg vil også spørge ind til sagen på mødet i Hørsholm Kommunes Miljø- og planlægningsudvalg den 21. februar.

Publiceret 18 February 2019 15:45