Der er ikke råd til at poste penge i et kulturhus i den nuværende situation, mener DF's Glen Madsen.

Der er ikke råd til at poste penge i et kulturhus i den nuværende situation, mener DF's Glen Madsen. Arkivfoto fra Musikalsk Potpourri

DEBAT: Privatisering af Trommen handler om penge ikke kultur

Af Glen Madsen (DF), medlem af kommunalbestyrelsen:

Kære Nadja, tak for din replik i forhold til mine tanker om at privatisere Kulturhus Trommen.

I mit debatindlæg slår jeg et slag for, at Trommen privatiseres, fordi jeg ikke finder det rimeligt årligt at bruge 8 – 9 millioner kroner på et kulturhus, samtidig med at sparekniven igen og igen svinges over vores børn, unge, udsatte og ældre.

I din replik forholder du dig slet ikke til, at de mange penge, der bruges på Trommen, i stedet kunne bruges på at holde hånden under vores daginstitutioner, skoler, bosteder, hjemmepleje og plejecentre. Du ridser alene op, at kultur er vigtigt i forhold til dannelse og glæde, hvilket jeg er fuldstændig enig med dig i. Præcis derfor foreslår jeg jo heller ikke, at Trommen som kultursted lukkes og slukkes, men at det privatiseres.

Jeg er, som den mest konservative person i kommunalbestyrelsen, meget for kultur, og hvis vi i Hørsholm Kommune havde et økonomisk råderum, så kunne vi for min skyld bruge alle de penge vi ville på Kulturhus Trommen. Situationen er bare, at pengekassen er tom og der mangler et tocifret millionbeløb i driftsbudgettet.

Spørgsmålet er ganske enkelt, om der er råd til at bruge 8 – 9 millioner kroner på et kulturhus i en by med 25.000 indbyggere, hvor der i øvrigt kun er 25 minutter i toget til Danmarks hovedstad, der bugner af kulturelle tilbud?

Ikke på nuværende tidspunkt, hvis man spørger mig…

Og nok heller ikke, hvis man spørger i børnehaverne, på skolerne, på vores bosteder, hos familier med handicap og demens eller hos beboerne på vores plejecentre.

Og så til ”tonen”, du beskriver som udannet og direkte ødelæggende for den offentlige debat…

Noget af det kulturen har lært mig er, at hver fugl synger med sit næb. Og ødelæggende for den offentlige debat? Nej tværtimod! I et levende demokrati er det nødvendigt med en masse offentlig debat, meningsudvekslinger og tilkendegivelser. Mon ikke det er her Konservatives udfordring er?

I har været vant til stort set uimodsagt at kunne skalte og valte. Den tid er forbi, og det er altså ikke ”tonens” skyld, at kejseren ikke har tøj på.

Publiceret 21 February 2019 14:00