I forbindelse med underskriftsindsamlingen talte jeg med borgere i Grønnegade-vest, som ikke ønskede at skrive under af frygt for reaktionen fra Grønnegade-øst. Det betaler de prisen for nu, mener Preben Carøe, der stod bag underskriftsindsamlingen.

I forbindelse med underskriftsindsamlingen talte jeg med borgere i Grønnegade-vest, som ikke ønskede at skrive under af frygt for reaktionen fra Grønnegade-øst. Det betaler de prisen for nu, mener Preben Carøe, der stod bag underskriftsindsamlingen. Foto: Morten Timm

DEBAT: Grønnegadexit - hvem har nu aben?

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Af referatet fra mødet i Miljø- og planlægningsudvalget 21.02 fremgår det, at formanden orienterede om en henvendelse fra borgere fra Grønnegade. Nu fremgår det ikke af referatet, hvad henvendelsen gik ud på, men da beboerne i Grønnegade-øst jo har fået alle deres ønsker opfyldt på bekostning af deres naboer i vest - og øvrige borgere, der nu alle er tvunget til at bruge udkørslen ved rundkørslen, er mit bud, at beboerne i Grønnegade-vest klager over den stærkt forøgede trafik.

I forbindelse med underskriftsindsamlingen talte jeg med borgere i Grønnegade-vest, som ikke ønskede at skrive under af frygt for reaktionen fra Grønnegade-øst. Det betaler de prisen for nu.

Skulle mit gæt være rigtigt, kan jeg ikke se, at der kan gøres mere for at gøre noget ved hastigheden. Det ville jo være hovedløs gerning at begynde at tale om at begrænse trafikken, idet dette er den eneste udkørsel fra Hørsholm mod Isterødvejen og også den udkørsel der kommer til at betjene alle de biler, der måtte blive resultatet af gennemførelse af projekterne Bakkehusene og Skovhusene.

Faktisk forholder det sig således, at der i forbindelse med trafiksaneringen blev fjernet en indsnævring, der lå på bakketoppen i Grønnegade-vest.

Om-afstemninger er jo oppe i tiden, så måske de politikere, som stemte for en Grønnegadexit, skulle overveje deres holdning og erkende, at de har vedtaget en uholdbar og lidet fremtidssikker løsning, også set i lyset af den reviderede Fingerplan og hensynet til den overordnede fremkommelighed.

Medens aben stadig hopper rundt i Grønnegade-vest og er ved at omkomme i trafik og øget CO²-belastning, har jeg kontaktet Ankestyrelsen for at undersøge muligheden for at anke over lovligheden og uetiske anvendelse af standsningsretten og dermed få gjort beslutningen ugyldig.

Ekspeditionstiden hos Styrelsen gør, at der kan gå en del uger inden der er nyt, men der er stadig håb.

Publiceret 14 March 2019 14:00