Fritz Reuther og Anne Ehrenreich, byrådsmedlemmer i Hørsholm for Venstre.

Fritz Reuther og Anne Ehrenreich, byrådsmedlemmer i Hørsholm for Venstre.

DEBAT: Nyt boligbyggeri skudt til hjørne

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelsen:

Dorthe Holst udtrykker på vegne af Grundejerforeningen i Bakkehusene bekymring over forslaget om bygning af en ny omfattende bydel ved Cirkelhuset.

Vi deler hendes bekymring baseret på det materiale, vi fik forelagt på mødet i Miljø- og planlægningsudvalget i januar måned. Derfor udtrykte udvalget også bekymring over omfanget af projektet og for administrationens ressourceforbrug på sagen. Og bydelen blev dermed reelt sendt til hjørne.

Administrationen forsikrede os om, at en videre forarbejdning af projektet ikke ville binde os. Med de bemærkninger og tilsagn accepterede vi fra Venstres side, at der arbejdes videre med projekterne.

Det er vores håb, at de involverede firmaer har forstået vores kommentarer og nu arbejder på at begrænse byggeriet. Fra Venstres side, ser vi ikke nogen mulighed for, at det i januar fremlagte projekt kan godkendes. Det var alt for omfattende.

På mødet i januar blev vi ikke præsenteret for finansieringsmodeller, og det er der heller ikke taget stilling til.

Fra Venstres side ser vi heller ingen begrundelse for, at byggeriet skal belaste kommunens økonomi. Endelig vil vi gerne tilføje, at marken ud for Bakkehusene fortsat ligger i landzone.

Flytning af boligområde fra landzone til byzone skal godkendes af kommunalbestyrelsen, og det er heller ikke sket.

Publiceret 29 March 2019 15:30