Preben Carøe har indledt et større gravearbejde omkring en projekt med boliger mellem Bakkehusene og Helsingørmotorvejen.

Preben Carøe har indledt et større gravearbejde omkring en projekt med boliger mellem Bakkehusene og Helsingørmotorvejen. Pressefoto

DEBAT: Projekt Bakkehusene - hvem har glæde af, at en privat projektudvikler favoriseres?

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Da antallet af tilladte ord er begrænset vil dette indlæg – forudsat redaktionens accept – blive første del af en føljeton, hvor jeg vil afdække dynamikken omkring projekt Bakkehusene.

Dette vil på visse punkter være et supplement til Dorte Holsts indlæg ”Ny dyr bydel i Hørsholm”.

På Kommunalbestyrelsesmødet 25. marts blev jeg forsikret om, at intet var afgjort, men hvorfor så fortsætte arbejdet, som er lodret mod borgernes ønsker.

Som del 1 af føljetonen er det nok bedst at få styr på, hvem de egentlige investorer er. Dorte nævner i indlægget, at projektmageren Joachim Bruus-Jensen (JBJ) skulle være direktør i Nordpartners og at Nordpartners skulle være dem, der står for projektet.

Sådan ser det ud på overfladen, men realiteten er imidlertid at JBJ, Nordpartners og selskabet Hørsholm Eng arbejder under en fuldmagt fra boet efter Hvedehavevej 1A.

Der foreligger angiveligt en betinget købsaftale mellem boet og selskabet Hørsholm Eng, hvor købet er betinget af, at det areal hvorpå projektet tænkes opført, først skal ommatrikuleres, derefter fritages for forpligtigelsen til at drive landbrug og endelig via en politisk beslutning overføres til byzone.

Ejerne bag Hørsholm Eng er Ulrich Thalbitzer-Foldskov med 66 % og Michael Nielsen med 33 %. Sidstnævnte ejer 100 % af Athena Partners, hvor såvel JBJ som den tidligere formand for MPU begge er ansat.

Der findes ingen dokumentation for, at projektmageren JBJ er hverken partner eller registret direktør (CVR) i Nordpartners. Derimod fremgår det af CVR, at han har en hale af konkurser og tvangsopløsninger bag sig. Af JBJs egen LinkedIn profil fremgår derimod, at han har været med i Nordpartners Advisory Board siden 2014 og siden oktober 2018 arbejdet som projektleder i Athena.

Efter at have fået aktindsigt er det åbenlyst, at vi her har med en meget aggressiv projektmager at gøre. Vedkommende prøver på alle måder at presse et projekt på 131 almennyttige boliger i op til fire plan ind i den grønne kile mellem det areal, der er reserveret til udvidelse af motorvejen og Bakkehusene, ned over kommunen, dens medarbejdere og borgere.

Til nytte for hvem??

Næste del af føljetonen omhandler projektets indvirkning på allerede vedtagne planer.

Publiceret 01 April 2019 07:00