Grundejerforeningen Bakkehusene advarer mod en ny bydel, der er ved at opstå mellem dem og Helsingørmotorvejen.

Grundejerforeningen Bakkehusene er langt fra begejstret for at få 131 almene boliger som nabo. Men der er brug for dem, siger ham, der gerne vil bygge dem. Foto: Michael Wulff Hansen

DEBAT: Vi lister ikke ind som en tyv om natten

Af Joacim Bruus-Jensen, partner, Nord Partners, Philip Heymans Alle 3, Hellerup:

Fornyelig godkendte kommunalbestyrelsen et bud på 250 boliger i PH Park der er godt 56.000 m².

Lidt derfra på en 40.800 m² mark ved siden af Bakkehusene er der dialog om opførslen af 131 almene familieboliger. Hørsholm Kommune har udtrykt ønske om boligerne, fordi der er massiv efterspørgsel på disse boligtyper. Pga. de høje grundpriser i Hørsholm er det svært at finde egnede grunde til almene boliger.

Det er her marken kommer i spil.

Normal bebyggelsesprocent

131 boliger er ikke af mange sammenlignet med PH Park. PH Park er 37 procent større, men har 52 procent flere boliger end 'marken'. Bebyggelsesprocenten er under 35 procent, som er kutymen for tæt-lavt byggeri i kommunen.

Støjreduktion

Som en del af det nye byggeri, opføres en støjløsning. Støjløsningen vil ifølge COWI reducere støjniveauet markant, og pt undersøges muligheden for at flytte støjløsningen tættere på motorvejen for at skabe større friarealer og dæmpe støjen yderligere.

Lange ventetider

I Hørsholm er ventetiden på almene boliger mellem fem og 30 år. Det er lang tid, hvis man som nyansat skolelærer gerne vil finde en god og prisbillig bolig i Hørsholm Kommune.

En almen bolig er et godt afsæt til senere at købe en bolig i kommunen. Er man først bosat i anden kommunen, flytter man sjældent til byen når børnene er i skole mv.

Hørsholm har arbejdet bevist med at ville brande sig som en kommune for børnefamilier, men kæden hopper af, hvis kommunen ikke kan tilbyde boliger til en realistisk pris. Så boligprojektet er et kærkomment supplement til boligsammensætningen i kommunen.

Almene boliger i nabolaget

Bakkehusene ligger allerede tæt på gode velfungerende almene boliger, herunder Elmeparken, Breeltevang og Hasselparken. Derfor er det naturligt at bygge et familievenligt byggeri netop her.

Dialogmøde?

Som bygherre er der intet ønske om at 'liste ind som en tyv om natten', derfor har der også været en indledende dialog med grundejerforeningen.

Vi ønsker kun en god dialog om, hvordan byggeriet kan formes, så alle er glade. Derfor vil vi gerne invitere til dialogmøde snarest, så vi kan komme bekymringerne til livs. Jeg kan kontaktes på jbj@nordpartners.dk.

Publiceret 03 April 2019 08:30