Det er området til højre mellem Bakkehusene og motorvejen, Nord Partners har udset sig som et område for almene boliger.

Det er området til højre mellem Bakkehusene og motorvejen, Nord Partners har udset sig som et område for almene boliger. Foto: Michael Wulff Hansen

DEBAT: Kommunen bruger resurser på at hjælpe projektmageren med at omgå egen Kommuneplan – hvorfor??

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Her er anden del af den bebudede føljetonen om Bakkehus-projektet:

Formålet med en kommuneplan er jo bl.a. at udstikke retningslinjer for hvor og hvorledes kommunen skal udbygges indenfor planperioden, således at udbygningen sker på kommunens og borgernes præmisser og ikke fordi en respektløs projektmager lige har udset sig et område, hvor der i samspil med en jordbesidder kan tjenes nogle nemme penge.

Kommuneplan 2017-2029 blev godkendt i december 2017 og offentliggjort i januar 2018. Det paradoksale er at det stort set falder sammen med det tidspunkt, hvor JBJ introducerer de ”planløse” projekter til kommunen, herunder kommunens ledelse og den daværende MPU formand og nuværende kollega til JBJ.

Har du mod på at læse kommuneplanen, fremgår det af side 19 og 26 at arealet, der bringes i spil, ikke indgår i de områder, hvor der ifølge planen kan ske bebyggelse frem til 2029. Ydermere fremgår det af side 203 og 69, at arealet ligger i landzone med jord af særlig værdi.

Med tanke på dette er det en gåde, at det tillades at administrationen (mis)bruges og investerer masser af ressourcer for at hjælp en projektmager med et projekt, der strider imod kommunens prioriteter indtil 2029. Der gør kun ondt værre, at der nu igangsættes en behovsanalyse for at fastslå om der er behov for de boliger der indgår i projektet.

Hvad skulle gøre, at der indenfor nogle få måneder pludselig opstår et hidtil ukendt behov for 130 almennyttige støjplagede boliger, bygget på god landbrugsjord?

Hvis den behovsanalyse, der nu er sat i gang, viser, at der er behov for disse boliger, kan det kun være fordi kommuneplanen er behæftet med så alvorlige fejl, at hele plangrundlaget må revurderes og at Bakkehus-projektet stoppes.

Det burde være diskvalificerende, at JBJ via kontakt til andre myndigheder forsøger at presse en beslutning igennem.

Samtidig presser boet efter NK på under foregivende af at boet ikke kan færdiggøres, før købsbetingelserne er opfyldt. Dertil er kun at sige, at det ikke er kommunens problem at boet har indgået en betinget købsaftale med Hørsholm Eng. JBJ ser i øvrigt ud til at fortrænge, at overførsel til byzone er en politisk beslutning.

Del tre vil omhandle interessekonflikt.

Publiceret 09 April 2019 06:00