Preben Carøe spørger:

Preben Carøe spørger: "Hvad er værst. Røveri ved højlys dag eller en listetyv om natten."

DEBAT: Bakkehus-projektet 2A - ni spørgsmål til Joacim Bruus-Jensen

Preben Carøe ønsker nogle præcise svar for Nord Partners, der planlægger etageejendom på areal mellem Bakkehusene og motorovejen

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Jeg ved ikke, hvad der er værst. Røveri ved højlys dag eller en listetyv om natten.

Imidlertid er realiteten, at du (Joacim Bruus-Jensen) forsøger at få et byggeri - som vi ikke ønsker - igennem for at dække et - åbenbart massivt - behov, der ikke er nævnt i den næsten nye Kommuneplan og ej heller officielt er kommet til udtryk fra kommunens side.

Derfor vil jeg gerne have nogle præcise svar på følgende punkter fra dit indlæg "Vi lister ikke ind som en tyv om natten":

1) Hvordan, hvor og af hvem er der fra Hørsholm Kommunes side udtrykt ønske om at bygge disse boliger på denne grund?

2) Kan du bekræfte, at disse boliger IKKE skal ligge ved siden af men foran Bakkehusene.

3) Ifølge projektets beskrivelserne har argumentet været billige familieboliger, ældreboliger og/eller ungdomsboliger, men hvilken børnefamilie vil etablere sig i et så utiltalende støj - og partikel plaget område?

4) Hvordan harmonerer udsagnet om familie boliger i øvrigt med, at I vil forsøge at få p-pladsnormen ned på én plads per lejlighed?

5) Indregner byggeprocenten også det areal, der ikke kan bebygges pga, at arealet er afsat til udvidelse af motorvejen?

6) Kravet til max støj er præcist og udtrykkes ikke i 'markant' enheder. I den forbindelse kan du så bekræfte, at COWI har forespurgt om det er tilstrækkeligt, at kun 40 procent af friarealet vil kunne overholde gældende krav på 58dB?

7) Er det korrekt at rentabiliteten af byggeriet afhænger af, at der bygges i fire-etagers højde?

8) Det er et velkendt fænomen, at effekten af en støjmur aftager med afstanden fra muren, så hvor høj påtænkes muren at blive i de to alternative placeringer.

9) I og med det foreslåede byggeri langt fra opfylder Fingerplanens bestemmelse om fremme af byggerier, der ligger tæt på stationer og bymidten, hvor havde I så tænkt Jer, at børnene skal passes og gå i skole – og forældrene handle?

Publiceret 11 April 2019 13:30