Svend Erik Christiansen (S):

Svend Erik Christiansen (S): "Vi kunne jo håbe på, at det rejser sig som et folkekrav, at skatten skal stige".

DEBAT: Velfærden i Hørsholm kan ikke holde uden en mindre skattestigning

Når man bliver ved med at spare så meget i de kommunale udgifter år efter år, kan det mærkes, at den service borgerne får fra kommunen bliver ringere og ringere, skriver Socialdemokratiets Svend Erik Christiansen

Af Svend Erik Christiansen (S), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Lige efter årsskiftet 2019 måtte kommunen i hast spare tre procent på det budget, der netop var vedtaget. Begrundelsen var, at blandt andet udgifter til statslige puljer, var løbet løbsk. Her i april skal vi så se på budgettet for 2020 og her skal der spares yderligere 3,5 procent, på grund af løbske statslige opkrævninger.

Når man bliver ved med at spare så meget i de kommunale udgifter år efter år, kan det mærkes, at den service borgerne får fra kommunen bliver ringere og ringere.

Når udgifterne er større end indtægterne er der i princippet tre veje at gå:

1. Man kan gøre det hele lidt smartere ,så udgifterne så pengene rækker længere. Men det er en efterhånden en illusion.

2. Så kan man spare og spare, indtil kommunen bliver så ulidelig at bo i, at man flytter.

3. Endelig er der muligheden for en skatteforhøjelse. Der er ingen mening i, at en kommune med så gennemsnitligt velhavende borgere skal have en urimeligt ringe offentlig service. Borgerne vil selvfølgelig gerne have en god offentlig service.

Og der er noget at komme efter. Kommuneskatten i Hørsholm er den femte laveste i landet.

En skatteforhøjelse på 1 procentpoint i 2021 vil give 74 millioner netto mere i kommunekassen og i 2022 (selv om vi skal aflevere 30 millioner i udligning) og årene frem giver den 45 millioner mere pr. år.

Man kan også nøjes med at hæve skatten med et ½ procentpoint.

1 procentpoint skatteforhøjelse vil ikke ramme den enkelte borger nævneværdigt. Beløbet for en gennemsnitsborger svarer til cirka to flasker rødvin mindre om måneden.

Vi kunne jo håbe på, at det rejser sig som et folkekrav, at skatten skal stige.

Daginstitutionerne skulle gerne have flere pædagoger pr barn, skolerne flere lærere, de ældre bedre normering på plejehjemmene, hjemmeboende ældre ønsker mere hjemmehjælp, de svage skal have flere hænder, hullerne i veje og cykelstier skal repareres, de grønne områder plejes osv.

Det er alle formentlig enige om, men hjælp os nu med at skaffe pengene til, at vi kan gøre vores kommune bedre.

Publiceret 12 April 2019 09:00