Beboerne på Christianshusvej frygter de indgreb i deres kvarter, som udviklingen af et nyt bycenter på Cirkelhusgrunden vil medføre.

Beboerne på Christianshusvej frygter de indgreb i deres kvarter, som udviklingen af et nyt bycenter på Cirkelhusgrunden vil medføre. Foto: Michael Wulff

DEBAT: Stop det byggeri

Af Hanne Dalgaard, Christianshusvej 177, Hørsholm:

Det rolige og harmoniske boligområde Christianshusvej skal forvandles til bycenter med masser af lejeboliger på den gamle parkeringsplads ud til motorvejen i 3 til 4 etager, helt ned til Bakkehussøen. Byggeriet kaldes Skovhusene trods det, at der ikke vil være et træ tilbage. Området skal plantes til med enkelte træer mellem parkeringspladserne.

Bakkehussøen er en af de få søer, hvor der vokser Krebseklo. Grøn Mosaikguldsmed yngler der. Hørsholm Kommune har netop gennemført naturpleje af området med dispensation fra naturbeskyttelseloven.

Der er en god bestand af fredede frøer i søen. Der er flere gange observeret Isfugle. Der er 28 delvist fredede træer på rute 102, hvor der bor fredede flagermus.

Et så tæt bebygget alment boligbyggeri uden egne fællesområder, legepladser eller boldbaner vil totalt nedbryde denne natur. Størrelsen på lejlighederne gør, at der kan regnes med mindst to børn per lejlighed - i alt mere end 200 børn.

Det er der ikke plads til. Der er ikke projekteret fællesareal/legepladser i det smalle område. Det bliver derfor skovtur med barnevogne og leg ved søen, hvor haletudser fanges, slikpapir, cigaretskod og tyggegummi smides. Dette skaber forurening. Frøer er indikator for miljøet, de tåler ikke forringelser af naturen.

For at skaffe plads til byggeriet skal cykelrute 102 graves gennem volden, ind over Christianshusvejs fællesareal og videre ad den private fællesvej. Christianshusvejs grundejerforening betaler vedligeholdelsen ifølge servitut af hele fællesarealet: snerydning, asfaltering, fodboldbane, legeplads, petangbane, basketnet. Cykelruten, hvor trafikken i øvrigt vil fordobles, bliver til legeplads og anvendt til skovturs udflugter mm. De private legepladser mm. vil blive overtaget af børn fra de nye boliger.

Nordpartners og NGG , Fredensborg Kommune og Hørsholm har indledt dette store samarbejde på grund af skolens behov af udvidelse/fornyelse. Der findes ingen grund til i forbindelse med skolebyggeriet at bygge så mange almene boliger på så lille et grundareal ud til motorvejen.

Det er rimeligt helt at stoppe dette byggeri.

Publiceret 25 April 2019 16:30