Jørgen Gad Andersen.

Jørgen Gad Andersen. Foto: Privat

DEBAT: Thorkild Gruelund har vist altid blandet kasketterne

Jørgen Gad Andresen, Ådalsparkvej 39, Hørsholm:

Når man ser på Ugebladet er artiklen om Thorkild Gruelunds brud med C lige ved siden af tilbud om psykologhjælp. Det tror jeg nu ikke bliver nødvendigt, men det sætter tingene i relief.

Thorkild Gruelund har uden tvivl gjort rigtig meget godt for de konservative i Hørsholm! Men han har bare, helt åbenbart, gjort mere godt for sig selv og sin familie. Altså ikke et enten eller, men et både og!

Thorkild Gruelund har altid blandet sine politiske kasketter sammen. Enten når han som viceborgmester uddelte alkoholbevillinger til familien på havnen på tre uger, hvor det tog seks til ni måneder for de andre at få. Eller når han som privat mand og køber af ejendommen i Hovedgaden skrev til Indenrigsministeriet, men underskrev sig som viceborgmester i Hørsholm.

Jeg har konstateret det ved aktindsigt, og givet en kopi til Fred Jacobsen (lokalredaktør på Ugebladet, red.), men Fred har åbenbart ikke ønsket at omtale det. Ligesom Fred måske heller ikke tager nærværende læserbrev med.

Jeg er f.s.v. overbevist om, at Thorkild Gruelund ikke gør tingene i en ond mening, men alene ønsker at skabe sig en pension til ham og fruen, når han ikke længere er i politik. Den periode kom måske hurtigere end Thorkild Gruelund havde forventet? Men når man så påberåber sig en nødvendig vejret og forlanger betaling derfor, mange år efter det var nødvendigt for lejemålet, og måske endda ønsker at sælge vejretten, der ikke længere er nødvendig, så falder det, i min optik, tilbage på borgernes opfattelse af politikere. Også kaldet politikerlede. Og det er ikke rimeligt set fra de andre politikere – uanset partitilhørsforhold!

Publiceret 26 April 2019 09:00