Glen Madsen (DF) mener, at der penge at spare, hvis Hørsholm Kommune skærer ned på antallet af politiske udvalg.

Glen Madsen (DF) mener, at der penge at spare, hvis Hørsholm Kommune skærer ned på antallet af politiske udvalg. Arkivfoto: Fred Jacobsen

DEBAT:

Færre udvalg, tak

'Posen' skal rystes! Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med næste års budget reducerer antallet af stående udvalg i fra de nuværende syv til seks eller fem, skriver DF'er Glen Madsen

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds:

I Hørsholm har vi det mindste antal kommunalbestyrelsesmedlemmer i forhold til kommunens størrelse. Det er godt. Men vi kan sagtens reducere antallet af udvalg, og det bør vi, kommunens økonomiske situation in mente, naturligvis forfølge.

På grund af manglende rettidig omhu fra forligspartierne fattes kommunen et svimlende beløb på hele 51 millioner kroner på næste års budget. Det er immervæk mange penge.

Vi kunne have nøjedes med at skulle over Valby Bakke (som er slemt nok), men skal nu i stedet for over Mont Ventoux. Det bliver en utrolig svær opgave at få enderne til at mødes, og der er behov for, at især konstitueringspartierne: Konservative, Socialdemokratiet samt Radikale tør forkaste vanetænkningen og smide den evindelige magtfuldkommenhed over bord.

Det er på høje tid, at konstitueringspartierne med reel interesse lytter til de tre borgerlige partier udenfor konstitueringen og tager Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkepartis fokus på kommunens kerneopgaver til sig.

Men mindst lige så vigtigt er det, at partierne udenfor konstitueringen også holder op med at være til fals for de ganske få brødkrummer, konstitueringspartierne helt bevidst lægger ud, ene og alene for at få flere partier med ind i ålerusen, så man uden nævneværdig indflydelse legitimerer en fortsættelse af den hidtidige triste kurs.

'Posen' skal rystes! Og det er i min optik essentielt for at genskabe bare en smule tillid til kommunalbestyrelsen, at vi folkevalgte tør gå forrest. At vi tør kigge indad og begrænse kommunalbestyrelsens og administrationens udgifter mest muligt.

Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med næste års budget reducerer antallet af stående udvalg i kommunen fra de nuværende syv til seks eller fem. Det vil frigøre udgiften til et par udvalgsformænd og bør samtidig også kunne reducere i administrationens arbejde, da der bliver færre møder, forberedelse, dagsordener og referater for dem at producere.

De penge vi sparer på kolde hænder på rådhuset, kan vi i stedet bruge på varme omsorgsfulde hænder i for eksempel klasselokalet, på bosteder eller på plejehjemmene.

Det er win-win og politik baseret på sund fornuft. En ny vej i Hørsholm så at sige…

Publiceret 08 May 2019 15:45