Det er på høje tid, at Hørsholm Kommune tager ansvar og adresserer, hvordan de virkelig kan begejstre og tiltrække gode lærerkræfter til kommunens skoler, skriver Camilla Sascha Porsborg i et indlæg.

Det er på høje tid, at Hørsholm Kommune tager ansvar og adresserer, hvordan de virkelig kan begejstre og tiltrække gode lærerkræfter til kommunens skoler, skriver Camilla Sascha Porsborg i et indlæg. Arkivfoto

DEBAT:

Problemer med lærer-rekruttering i Kongernes Nordsjælland - men adel forpligter

Det er på tide, at Hørsholm Kommune indgår en attraktiv arbejdstidsaftale med lærerkredsen, mener Camilla Sascha Porsborg

Af Camilla Sascha Porsborg, Græsager 615, Kokkedal:

Så mistede vi endnu en dygtig og engageret lærerkollega på vores skole. Manglende ressourcer på tid og faglig fordybelse, de evindelige to-procentsnedskæringer på skoleområdet, inklusionspres på den enkelte klasselærere, pressede børn og frustrerede forældre, der kræver tid, fordi trivslen er under pres.

Dertil fyringsrunder blandt afholdte kollegaer og nedprioritering af personalepleje i form af petitesse-agtige glæder som fx frugtordning eller små påskeæg til de ansatte. Det kan gøre udfaldet for, om kvalificerede lærerkræfter tager deres gode tøj og forlader folkeskolen.

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at op imod hver tredje lærer nu arbejder et andet sted end i folkeskolen. Det svarer til ca 26.000 lærere på landsplan. Af det kan man konkludere, at vi ikke har lærermangel, men er konfronteret med et reelt rekrutteringsproblem.

Dette er ikke mindst tilfældet i Hørsholm Kommune, hvor der igennem de seneste år har været større og større udfordringer i at få kvalificerede lærere til at søge de opslåede lærerstillinger. Det er på høje tid at kommunen tager ansvar og adresserer, hvordan de virkelig kan begejstre og tiltrække gode lærerkræfter til kommunens skoler.

Gribskov Kommune har netop indgået en lokal arbejdstidsaftale med lærerkredsen for at fastholde og tiltrække flere lærere, hvilket vil gøre skolerne mere attraktive og give flere lyst til at flytte til netop deres kommune.

Forretningsplanen er simpel: Et loft på max 26 undervisningslektioner ugentligt, sikret minimumstimetal for undervisernes eget professionelle råderum og, ikke mindst, et af landets højeste lokallønstillæg. Ifølge KL's lønanalyse ligger lærere i Hørsholm Kommune betragteligt lavere end gennemsnittet for de 11 kommuner i region Hovedstaden.

Fluffy arrangementer på nyindviede legepladser er ikke seriøst nok, hvis kommunen vil hverve nye børnefamilier. Det er på tide, at Hørsholm Kommune indgår en attraktiv arbejdstidsaftale med lærerkredsen. Det er konge at vokse op i Nordsjælland - men adel forpligter!

Publiceret 08 May 2019 06:00