Preben Carøe rejser en lang række spørgsmål efter borgmester Morten Slotved ændrer i borgernes spørgetid før et kommunalbestyrelsesmøde.

Preben Carøe rejser en lang række spørgsmål efter borgmester Morten Slotved ændrer i borgernes spørgetid før et kommunalbestyrelsesmøde. Pressefoto

DEBAT:

Borgmesteren begrænser borgernes mulighed for at stille spørgsmål

Preben Carøe kritiserer, at borgmester Morten Slotved fremover vil håndhæve spørgetidsreglementets princip om korte spørgsmål og ingen debatindlæg

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Først her til morgen (onsdag 8. maj) fik jeg via kommunens abonnementsservice tilsendt linket til beslutningsreferatet fra mødet i Økonomiudvalget 4. april - og hvad læser jeg under 'Meddelelser'.

Borgmesteren gennemgik det gældende reglement om spørgetid ved kommunalbestyrelsesmøderne, som kommunalbestyrelsen har fastsat i 2010. Økonomiudvalget tilsluttede sig borgmesterens opmærksomhed på, at han fremover vil håndhæve spørgetidsreglementets princip om, at der skal være tale om korte spørgsmål og ikke debatindlæg.

Borgmesteren vil endvidere henstille til, at spørgeren sætter sig retur på sin plads efter at have stillet sit spørgsmål. Det fremgår ikke om det var et enigt Økonomiudvalg, der tilslutter sig borgmesterens 'opmærksomhed'.

I min optik det slet skjulte forsøg på at reducere mængden og indholdet af uddybende, opklarende, dybdeborende og kritiske spørgsmål.

Udmeldingen rejser i øvrigt en del spørgsmål:

Eftersom spørgeren vil blive anmodet om at sætte sig efter spørgsmålet, betyder det så, at man kun må stille et spørgsmål? Ellers bliver det da et være renderi og dårlig udnyttelse af spørgetiden.

Vil der blive stillet samme krav til handicappede/borgere med gangbesvær?

Hvad med muligheden for en kort replik/duplik, er den fjernet eller skal man tilbage til mikrofonen?

Er det stadig tilladt at udnytte hele spørgetiden på 30 minutter eller vil der blive tildelt spørgekvoter?

Vil der nu blive stillet krav om at spørgsmål, der ønskes stillet før mødet skal fremsendes til borgmesteren?

Hvad med muligheden for at lave en kort præsentation, er den fjernet?

Hvordan skal 'forbudet' mod debatindlæg tolkes, betyder det, at man ikke må kvalificere/begrunde sine spørgsmål?

Måske på tide at der blev oprettet en separat plads med dedikeret mikrofon til spørgere, så det ikke går ud over den yderste venstrefløj - set fra borgmesterens stol.

Det ville også give gangbesværede mulighed for at sidde ned. Alternativt var det måske en ide at få en trådløs mikrofon, som rådhusbetjenten kunne håndtere. Dette ville gøre, at spørgeren bliver på sin plads og at man dermed får en mere effektiv udnyttelse af spørgetiden, men det er jo desværre ikke i tråd med hensigten med borgmesterens 'opmærksomhed'.

'Velkommen til Hørsholm'.

Publiceret 09 May 2019 15:00