Niels Lundshøj (S) sender som formand for Børne- og skoleudvalget en stor tak til alle medarbejderne på området for deres store indsats.

Niels Lundshøj (S) sender som formand for Børne- og skoleudvalget en stor tak til alle medarbejderne på området for deres store indsats. Foto: Lars Dalby

DEBAT:

En stor tak til jer medarbejdere på børne- og skoleområdet

Børne- og skoleudvalgsformand Niels Lundshøj er fuld af respekt for medarbejderne, der dag ud og dag ind står op for børnene, trods gentagende besparelser

Af Niels Lundshøj (S), formand for Børne- og skoleudvalget, Usserød Kongevej 35B, 1. tv., Hørsholm:

Tirsdag eftermiddag holdt vi i Børne- og skoleudvalget (BSU) et stort budgetmøde om det kommende budget for 2020 med ledere og bestyrelser. Som udvalgsformand vil jeg på vegne af hele udvalget gerne takke alle, der deltog, for at indgå i en konstruktiv dialog - særligt her på tærsklen til en særdeles hård budgetproces præget af store besparelser.

Til alle jer medarbejdere, der hver dag gør en kæmpe indsats på vores skoler, i vores daginstitutioner, i specialtilbud og dagpleje: I skal vide, at jeres indsats ikke går ubemærket hen. Langt fra.

Jeg har den største respekt for, at I, på trods af genopretningsplan, en fortid med besparelser og en fremtid med endnu flere, står op for børnene dag ud og dag ind. At I gør opmærksom på jeres bekymringer - ikke for jeres egen skyld, men for børnenes og faglighedens.

Jeg ved, hvad genopretningsplanen har betydet for jer. Pludseligt og uden varsel møder I på arbejde en dag og får at vide, at I skal spare et ikke uanseeligt beløb. Den slags giver usikkerhed. Det tærer. Det udfordrer den faglige stolthed. Og på trods af dette er I gået konstruktivt ind i den nye virkelighed. Det maner til respekt.

Nu skal I også lytte til os politikere, når vi fortæller jer, at næste års budget bliver en voldsomt kras omgang. At stormen ikke er redet af, og at det er op til os i kommunalbestyrelsen af anvise omprioriteringer for intet mindre end totalt 60 millioner kroner for hele kommunen. Det kræver sin lærer og pædagog at sluge. Det er dybt frustrerende.

Tro mig, når jeg siger, at jeg forstår jer, og at jeg bliver berørt af det.

Hvor stor en andel af besparelserne der rammer børne- og skoleområdet, og om der findes andre løsninger som en skattestigning – det vil de kommende politiske forhandlinger løfte sløret for.

Her er det ikke mit ærinde at promovere et bestemt politisk synspunkt eller lægge op til forhandlinger i avisens spalter - jeg vil slet og ret blot takke jer for jeres utrættelige indsats. I er årsagen til, at vi har så velfungerende institutioner for vores børn og unge.

Publiceret 09 May 2019 16:00