Der er brug for en styrket indsats for at gøre op med vanetænkningen hos regionens unge, deres forældre og vejledere, hvis vi skal have åbnet de unges øjne for de mange spændende job-, karriere- og videreuddannelsesmuligheder, man får adgang til som faglært, mener TEKNIQ-råds formand Lars Dyrstrøm.

Der er brug for en styrket indsats for at gøre op med vanetænkningen hos regionens unge, deres forældre og vejledere, hvis vi skal have åbnet de unges øjne for de mange spændende job-, karriere- og videreuddannelsesmuligheder, man får adgang til som faglært, mener TEKNIQ-råds formand Lars Dyrstrøm. Pressefoto

DEBAT:

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Der er brug for en grundlæggende holdningsændring. Det er stærkt bekymrende, men ikke specielt overraskende, at stadig flere unge vælger erhvervsskolerne fra, skriver Lars Dyrstrøm, formand for TEKNIQ-råd

Af Lars Dyrstrøm, der er formand for TEKNIQ-råd Hovedstaden (repræsenterer el- og vvs-installationsvirksomheder):

De unge i Region Hovedstaden vælger stadig i overvejende grad erhvervsskolerne fra, når der skal vælges uddannelsesvej, viser nye tal fra Undervisningsministeriet og DA. Ifølge dem ligger kommunerne i hovedstadsregionen helt i bund, når det gælder andelen af unge, som vælger at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Der er brug for en grundlæggende holdningsændring. Det er stærkt bekymrende, men ikke specielt overraskende. Der er nærmest tradition for, at de unge i regionen i høj grad går gymnasievejen – ligesom deres forældre. Det er med andre ord en form for uddannelsesmæssig vanetænkning, som tilsyneladende er svær at gøre noget ved.

Der er ellers opstillet officielle mål om, at 25 procent af en ungdomsårgang i 2020 skal søge ind på en erhvervsuddannelse, mens tallet i 2025 skal være oppe på 30 procent. Tal, som står i stærk kontrast til den øjeblikkelige status i Region Hovedstaden. I eksempelvis Gentofte søgte blot 3,9 procent af de unge i 2019 ind på en erhvervsskole, i Rudersdal var tallet 4,5 procent og i Hørsholm 6 procent.

Og tendensen er den samme i hele regionen – faktisk ligger 9 ud af de 10 kommuner placeret med mindst søgning til erhvervsuddannelserne i Region Hovedstaden.

Det er virkelig ærgerligt, for vi kan jo se, at eksempelvis el- og vvs-installationsvirksomhederne er klar til at slå dørene på vid gab for de dygtige unge lærlinge. Antallet af nye lærlinge har da også været stærkt stigende i vores branche de senere år.

Men som de nye tal viser, så er der brug for en styrket indsats for at gøre op med vanetænkningen hos regionens unge, deres forældre og vejledere, hvis vi skal have åbnet de unges øjne for de mange spændende job-, karriere- og videreuddannelsesmuligheder, man får adgang til som faglært. Samtidig skal vi fortsætte med at styrke erhvervsskolerne og -uddannelserne, så de bliver endnu mere tiltrækkende for de unge.

Publiceret 15 May 2019 14:30