Debattøren vil med dette illustrere, hvordan han mener, et kommende højhusbyggeri i PH Park kommer til at påvirke omgivelserne.

Debattøren vil med dette illustrere, hvordan han mener, et kommende højhusbyggeri i PH Park kommer til at påvirke omgivelserne. Foto/tegning: Henrik Ludvigsen

DEBAT: Højhuse i Hørsholm - det må ikke ske!

Af Henrik Ludvigsen, Usserød Kongevej 106, Hørsholm:

Fire stk. tårne på 20-25 meter - det må ikke ske.

Dette bliver forsøgt vedtaget på mandag den 27 maj, kl 17:30 - kom ned på rådhuset og stil spørgsmål til disse lokal planer: Sygehusgrunden/P.H. Park, Lokalplan 170, Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2017.

Byggehøjderne er helt ude af trit med omgivelserne og bør vises ved at kommunen snarest sætter fire mobil kraner op med en bjælke hævet til byggehøjderne - så kan alle se hvor voldsomt det byggeri ville blive hvis lokalplanen ved en fejl bliver stemt igennem og danner præcedens. Samtidig skal kommunen frigive korrekte skygge diagrammer så alle kan se hvordan lyset bliver "slukket" hvis byggeriet nogensinde bliver realiseret.

Publiceret 21 May 2019 14:00