Preben Carøe kritiserer, at Kristin Arendt har været medlem af en politisk gruppe, hvori Bakkehus-projektet indgår samtidig med at hun er ansat hos projektmageren.

Preben Carøe kritiserer, at Kristin Arendt har været medlem af en politisk gruppe, hvori Bakkehus-projektet indgår samtidig med at hun er ansat hos projektmageren.

DEBAT:

Borgmesteren er på dybt vand med Kristin Arendts inhabilitet og dobbeltroller

Hele forløbet omkring Kristin Arendts orlov og dobbeltroller har nået et niveau, hvor det vil være betimeligt at bringe Ankestyrelsen ind i billedet, mener Preben Carøe i et debatindlæg

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Nu er borgmesterkæden da hoppet helt af – Kristin Arendts (KA) ønske om at udtræde af Hørsholm Kommunalbestyrelse dokumenterer potentielt problematiske dobbeltroller/inhabilitet.

Det er forståeligt, at borgmesteren har taget waders på, for han må efterhånden være ude på dybt vand; idet administrationen nu dokumenterer, at KA - uanset eget udsagn om politisk dvale - har opretholdt politisk udpegede poster under orloven.

Det fremgår af dagsordenen for det næste kommunalbestyrelsesmøde, hvor KA på grund af arbejdspres anmoder om at udtræde permanent af kommunalbestyrelsen.

For den nytilkomne læser består 'arbejdspresset' i, at hun via sin ansættelse hos Athena, sammen med projektmageren Joacim Bruus-Jensen gør alt for at presse en godkendelse af det meget omdiskutere Bakkehus-projekt igennem Administration, hvor KA indtil sin orlov var formand for Miljø- og planlægningsudvalget, der er projektmageres indgang til kommunen.

Sagsfremstilling bekræfter det forhold som borgmesteren ikke ville forholde sig til ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde, nemlig at KA sidder i politisk udpegede roller uanset orlov og eget udsagn om at hun var gået i politisk dvale.

Der hvor borgmesterkæden hopper helt af er, at det af sagsfremstillingen fremgår: At Kristin Arendt udtræder som født medlem af den politiske gruppe vedrørende koordination af ”Cirkelhusgrunden".

Uden at kende hendes aktivitetsniveau i koordineringsgruppen er KA altså medlem af den politisk udpegede koordineringsgruppe omkring Cirkelhusgrund-projektet - hvori Bakkehus-projektet indgår - samtidig med at hun er ansat hos Athena/Nordpartners der forsøger at 'sælge' projektet til kommunen.

Borgmesteren er jo bekendt med KA’s ansættelse hos Athena, så hvorfor denne situation fik lov til at bestå forbliver en gåde. Det falder dog meget godt i tråd med, at borgmesteren på det seneste kommunalbestyrelsesmøde afviste at svare på følgende:

Der foreligger nu - imod eget udsagn - dokumentation (kommunikation med Vejdirektoratet om opførelse af 8 meter høj støjvæg/vold) for at KA nu i Athena/Nordpartners regi arbejder direkte på de to projekter. Med denne vildledning og sammenblanding af interesser, hvordan kan det så ud fra god forvaltningsskik, etiske og corporate governance principper accepteres, at 'samarbejdet' med Nordpartners/Athena fortsættes?

Hele forløbet omkring KA’s orlov/dobbeltroller og borgmesterens larmende tavshed, er vel efterhånden en sag for Ankestyrelsen og her hjælper udsættelse af ørreder, en gave til Seier Capital på 25.000 kroner og andre PR-aktiviteter nok ikke.

Hvor står højrefløjen iøvrigt i alt dette?

Publiceret 23 May 2019 15:00