Venstres Fritz Reuther og Anne Ehrenreich kræver nu, at lokalplan-arbejdet bliver prioriteret i de kommende budgetforhandlinger.

Venstres Fritz Reuther og Anne Ehrenreich kræver nu, at lokalplan-arbejdet bliver prioriteret i de kommende budgetforhandlinger.

DEBAT:

Venstre prioriterer at færdiggøre lokalplaner

På mødet i Hørsholm Kommunalbestyrelse 17. juni får vi forhåbentlig vedtaget lokalplan 171, som er den første af de nye opdaterede lokalplaner, og som omfatter et område syd for Rungsted Havn, skriver Venstres Anne Ehrenreich og Fritz Reuther

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Hørsholm Kommune skal prioritere at færdiggøre lokalplanprocessen for at give borgerne sikkerhed for udviklingen i deres boligområde. Processen blev igangsat i 2018 som følge af borgernes ønske om klarere regler og at undgå en fortætning af boligområderne med store to-familiehuse.

På mødet i Hørsholm Kommunalbestyrelse 17. juni får vi forhåbentlig vedtaget lokalplan 171, som er den første af de nye opdaterede lokalplaner, og som omfatter et område syd for Rungsted Havn, som grænser op til Rudersdal Kommune. Tilbage udestår Folehavekvarteret samt det store område nord for Rungsted Havn, som strækker sig fra Vallerød Banevej, ud til Bolbrovej og op til Strandvænget.

Som følge af kommunens budgetmæssige situation er arbejdet med nye lokalplaner stærkt forsinket. Det betyder lige nu, at kommunalbestyrelsen f.eks. ikke har mulighed for at nedlægge §14 forbud mod byggeri, som vi finder for stort, og som en ny lokalplan kunne forhindre.

Baggrunden for dette er, at de nye lokalplaner ikke kan nå at blive færdig inden for de 12 måneder, som kræves. Dermed er borgerne magtesløse og retsløse, og fortætningen af området med store to-familiehuse vil fortsætte, indtil vi får vedtaget nye lokalplaner, som fastsætter rammerne for udbygningen af boligområderne.

Den situation kan vi ikke leve med, og Venstre foreslår derfor, at færdiggørelsen af lokalplanerne prioriteres i de kommende budgetforhandlinger. Vi foreslår endvidere en strammere prioritering af budgetterne på området, således at forvaltningen ikke af egen drift kan iværksætte udarbejdelse af lokalplanforslag på områder, som ikke er prioriterede, som vi bl.a. fornyligt har set i forhold til Bolbrolunden.

Vi skal have styr på udviklingen af Hørsholm, som skal ske i en fornuftig takt og i samklang med borgernes ønsker.

Publiceret 11 June 2019 08:30