Venstres formand Jørgen Eirfeldt (tv.) og De Konservatives Bent Fabricius.

Venstres formand Jørgen Eirfeldt (tv.) og De Konservatives Bent Fabricius. Pressefotos

DEBAT:

Venstre vil samarbejdet, Bent Fabricius

Vi er et andet parti end de konservative, men derfor behøver du ikke at hyle op om forligsbrud, blot fordi der er uenigheder. Ret beset har Venstre faktisk søgt at øve indflydelse - men der skal som sagt to til en tango, skriver Venstre-formand Jørgen Eirfeldt

Af Jørgen Eirfeldt, formand for Venstre i Hørsholm:

Er du nu aktør på Kultur- og fritidsområdet relateret til dit virke i kommunalbestyrelsen, Bent Fabricius.

Du skriver til mig om nøjagtig de samme forhold, som borgmesteren allerede har beskrevet. Det står dig naturligvis frit at udlægge teksten omkring definitionen på forligsbrud på din måde, men det er måske lidt naivt at kalde Venstres bekymringer omkring afviklingen af kulturdagen for klare forligsbrud.

Eksperternes vurdering baseres naturligvis på hvorledes stilles spørgsmålene.

Du burde måske i stedet orientere borgerne om kommunens økonomiske situation i august 2018 sammenholdt med den økonomiske situation i maj 2019 - har du observeret nogen forskel, Bent Fabricius?

Det tror jeg faktisk interesserer borgerne mere end en polemisk debat og forligsbrud eller ikke. Hvis du eksempelvis køber et nyt hus i august 2018, og du ved leverancen i maj 2019 bliver præsenteret for et hus uden døre og vinduer. Vil du så være forpligtet af den aftale du indgik i august 2018 – nej vel.

Jeg vil derfor fortsat fastholde, at man er i sin gode ret til at ændre sit synspunkt, når hele fundamentet for en aftale smuldrer, i dette tilfælde på grund af kommunens elendige økonomiske udvikling.

Fabricius, læs op på historikken og du vil erfare, at Venstre faktisk har været en endog meget loyal samarbejdspartner i kommunalbestyrelsen.

Vi er et andet parti end de konservative, men derfor behøver du ikke at hyle op om forligsbrud, blot fordi der er uenigheder. Ret beset har Venstre faktisk søgt at øve indflydelse - men der skal som sagt to til en tango og de konservative har ikke altid ønsket at være dansepartner.

Mit ønske om en mere lokalt anlagt kulturdag skal ses i lyset af, at jeg kunne ønske mig en kulturdag, hvor Trommen i langt højere grad bliver profilleret som Hørsholms kulturcenter.

Med lokale aktører på de mange scener og rum som Trommen indeholder. Samt pavilloner i Trommen og omegnen af denne.

Dette vil være meget mere nærværende og langt billigere end den stort opsatte kulturdag på ridebanen. Dette provenu så jeg i stedet hellere anvendt på de svageste grupper i kommunen herunder de ældre og unge.

Publiceret 20 June 2019 13:35