Venstres Anne Ehrenreich, byrådsmedlem i Hørsholm og medlem af Regionsrådet for Region Hovedstaden.

Venstres Anne Ehrenreich, byrådsmedlem i Hørsholm og medlem af Regionsrådet for Region Hovedstaden.

DEBAT:

Brug for sundhedshuse i Hørsholm og Gribskov

Spørgsmålet er, hvordan vi bedst hjælper patienterne. Det burde indgå i kommissoriet, at Region Hovedstaden overvejer at støtte et tredje og fjerde sundhedshus, som kan dække Hørsholm og Kokkedal, skriver Anne Ehrenreich

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Regionsrådet for Hovedstaden:

I Region Hovedstaden har vi netop drøftet kommissoriet for en analyse af kapaciteten i lyset på det nye Nordsjællands hospital, som vil være presset på antallet af sengepladser.

Spørgsmålet er, hvordan vi bedst hjælper patienterne. Fra Venstres hilser vi analysen af kapaciteten velkommen. Det er rettidig omhu at overveje, hvad vi gør, når vi allerede nu ved, at vi kommer til at mangle kapacitet i optageområde Nord, som omfatter Hørsholm, Fredensborg, Allerød, Frederikssund, Hillerød, Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner.

Det er oplagt at overveje, hvordan Region Hovedstadens sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør kan aflaste Nordsjællands sygehus i Hillerød. Det gælder især de mange borgere, som bor tæt på de to sundhedshuse og vil få kortere afstand til sundhedshuset, end de har til supersygehuset i Hillerød. For dem vil det være en stor forbedring at få nemmere adgang til flere tilbud nært.

Fra Venstres side har vi foreslået et ændringsforslag til kommissoriet, idet vi finder det vigtigt at sikre kommissoriets hensigt om mere borgernær behandling. Det skal undgås, at nogen borgere sendes ud på lange køreture på tværs af Nordsjælland for at nå frem til de såkaldt borgernære tilbud.

Vi fandt derfor, at det burde indgå i kommissoriet, at Region Hovedstaden overvejer at støtte et tredje/og fjerde sundhedshus, som kan dække Hørsholm og Kokkedal, hvor hovedparten af borgerne vil have længere til sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund, end de vil have til Hillerød og Gentofte/Herlev hospitaler.

Et sundhedshus i Hørsholm/Kokkedal vil også kunne dække Rudersdal Kommune. Samme gælder for Gribskov kommune, hvor der er betydeligt længere for borgerne både til Helsingør og Frederikssund end til Hillerød. Et sundhedshus her vil også være en fordel for de tilstødende kommuner.

Det er oplagt, at Region Hovedstaden støtter sådanne sundhedshuse, som kan løse de opgaver som Nordsjællands sygehus i Hillerød ikke kan hjælpe borgerne med. Det gælder især sengepladser til ældre medicinske patienter.

Vores forslag skal ses i lyset af, at mange borgere i Hørsholm og Kokkedal oplever at blive kørt på tværs af Nordsjælland for at få hjælp. Den trafik må stoppe. Borgerne i Hørsholm, Kokkedal og Gribskov har også krav på hjælp tæt på ligesom borgerne i Helsingør og Frederikssund.

Desværre var der ikke opbakning i Regionsrådet til Venstres forslag. Men der var en forståelse for, at vi må tage debatten om flere sundhedshuse i regionen, som kan sikre nær hjælp til alle – ikke kun til nogen. Fra Venstres side vil vi også kigge grundigt på kapacitetsanalysen, når den kommer for at undgå, at borgerne i Hørsholm, Kokkedal og Gribskov skal køre Nordsjælland tyndt for at få en sengeplads.

Det er både dårligt for miljøet, for helbredet og dyrt for ambulancebudgettet.

Publiceret 03 July 2019 06:00