Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.

DEBAT:

Vi passer på patienternes helbredsoplysninger

Lad mig slå fast. Region Hovedstaden har sikret, at alle de aftalemæssige rammer er på plads og derigennem skabt trygge og sikre rammer, skriver regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen

Af Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand Region Hovedstaden:

Efter sidste weekends omtale af beskyttelsen af personlige helbredsoplysninger i den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen kan man som borger godt sidde tilbage med den oplevelse, at alle vores personlige sundhedsoplysninger ligger og sejler rundt ”et mystisk sted i USA”.

Lad mig slå fast. Region Hovedstaden har sikret, at alle de aftalemæssige rammer er på plads og derigennem skabt trygge og sikre rammer for vores samarbejde med den amerikanske leverandør Epic.

Data ligger på servere i Danmark og de ejes af Region Sjælland og Region Hovedstaden, der sammen har indført Sundhedsplatformen. Når en supportmedarbejder i Epic hjælper os med at rette en fejl, der gør det nemmere for lægerne at passe deres behandling af patienter, så har vi givet medarbejderen lov til at kigge ind i de data, som er relevante for at løse opgaven. Under strenge krav om tavshedspligt - og logget selvfølgelig.

Foruden det rent aftalemæssige har regionerne også sikret sig ved stille krav om, at Epic årligt leverer en ekstern revisionserklæring til regionerne.

Vi arbejder tæt sammen med de øvrige regioner og Sundhedsdatastyrelsen i udmøntningen af den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren. Og vi bakker helt og fuldt op om de nye rammer for persondatabeskyttelse, som er sat med GDPR og den nye lov om databeskyttelse.

Hvis vores ambition er et sundhedsvæsen i verdensklasse, så er vi nogle gange nødt til også at kigge ud over Danmarks grænser – og nogle gange ud over Europas grænser. Derfor er vi glade for, at GDPR og Databeskyttelsesloven har defineret rammerne for, hvordan vi trygt og sikkert kan samarbejde med globale aktører, så digitaliseringen på sundhedsområdet ikke skal være begrænset af de muligheder, der er indenfor EU's grænser.

Vi skal tænke os godt om, men lad os nu ikke blive angste for globalisering. Masser af offentlige og private virksomheder har amerikanske leverandører, og selvfølgelig skal de kunne hjælpe os med it-support.

Formålet med GDPR og Databeskyttelsesloven er jo heller ikke at forhindre globale samarbejder, men at sikre en streng og fornuftig regulering af persondata, der gøres tilgængelige udenfor EU.

Publiceret 04 July 2019 06:00